Harun Yahya: Nobel Hak Eden Harika Bir Beyin

Londra'dan bir İngiliz blog sitesinde yer verdiği "Herşeyi Sorgulayın. Herşeyi." adlı yazısında, Harun Yahya'nın Darwinizm'e karşı çalışmalarından ötürü, Nobel hak ettiğini şöyle ifade ediyor:
Size yeni favorim olan harikaları tanıtmak istiyorum… Davası olan bir başka kişi daha sunuyorum; size Harun Yahya olarak da bilinen Adnan Oktar'ı takdim ediyorum. Darwinizm'e karşı azminden ötürü, Nobel hak eden harika bir beyin. Onun zihninden bir parçasını istiyorum.

'Harun Yahya; Elektroşok Meydana Getirmek Gibi Değerli Bir Yeteneğe Sahip'

Fizik mühendisi Cyrille Baudouin ve biyolog Olivier Brosseau'nun Fransa'da Yaratılış inancının yayılışını değerlendiren kitapları, Fransa'da "Yaratılışçılar: Fransız Toplumu İçin Bir Tehlike mi?" (Les créationnismes Une Menace Pour La Société Française?) ismiyle yayınlandı. Kitabın önemli bir bölümü Sayın Adnan Oktar'ın Yaratılış Atlası adlı eserinin, Fransa'da meydana getirdiği etkiye ayrıldı. Fransızların yüzyıllardır emek emek yaşatmaya çalıştıkları Darwinist-materyalist felsefe, Yaratılış Atlası ile birlikte ölümcül bir darbe aldı. Yaratılış Atlası, Fransızlar için ülke çapında önce bir şaşkınlık, ardından bir panik meydana getirdi. Fosil resimlerinden oluşan ve sadece bilimsel deliller sunan bir kitabın "tehlikeli" görülmesinin tek sebebi, kendi ifadeleriyle Yaratılış Atlası'nı "çok etkili" olmasıdır. Bu kitapta da pek çok ifadeyle, Yaratılış Atlası'nın meydana getirdiği bu güçlü etkiye dikkat çekilmiştir:

Harun Yahya ve Yaratılış Atlası Olayı

Ocak 2007'de yüzlerce Fransız lise müdürü, kütüphaneci ve üniversitelerdeki öğretim görevlisinin eline 800 sayfalık, bol resimli Yaratılış Atlası isimli bir kitap ulaştı. (Bu birinci cilt yediye kadar devam edecek, ikincisi ve üçüncü ciltler Şubat ayında dağıtıma hazır olacak.)...

Türkiye Menşeli Bir Atak

... Tüm gezegeni saran, atak... bir politikanın karşımıza getirdiği günümüz İslam aleminin en çok tanınan yazarlarından biri kendisi. Yahya, Bilim Araştırma Vakfı'nı kurmuş... Temel hedeflerinden biri Türk eğitim sisteminden evrim teorisini tamamen ortadan kaldırmak... Fransa'da Yahya'nın eserleri resmi olarak Paris'te dört, Lyon'da da bir kitabevi tarafından dağıtılıyor. Ancak internet, fikirlerini ve ürünlerini yaymak için en etkili araç.

Hiç Tartışmasız Uluslararası En Etkili İletişim

Harun Yahya Uluslararası - Tüm internet sitelerindeki ana yapı, estetik açıdan çok başarılı, çok iyi tasarlanmış, teknik açıdan çok nitelikli hazırlanmış, hatta aralarından bazıları onlarca dile çevrilmiş siteler sunuyor. Kitaplar, makaleler, videolar, sesli slayt gösterimleri, fotoğraflar görselliğe hitap eden ve internetten yükleme yapmaya açık eserler (örneğin, hiç limitsiz Yaratılış Atlası'nın tamamına ulaşılıyor), aynı şekilde satışa da. Bu konu ana sitede de açıklanmış: "Harun Yahya, gerçeğe davettin adıdır. Bu, idealist ve hiçbir ticari amaç gütmeyen bir girişimdir. Aynı şekilde yazar da yazdığı kitaplardan hiçbir maddi kazanç beklememektedir. Ayrıca kitapların, belgesel filmlerin, ses kasetlerinin, kitapların ve kitaplardaki grafiklerin hazırlanması, yayınlanması ve dağıtılmasında katkısı bulunan hiç kimse maddi kazanç sağlamamaktadır. Bu site Harun Yahya tarafından yazılmış tüm eserlerden faydanılarak hazırlanmış tüm materyallere ücretsiz giriş hakkı vermektedir."

Harun Yahya, Gerçeğe Davet; sitenin ana giriş sayfasında Yaratılış Atlası'nın 1. cildinin büyük kitlelere ulaşmasının ardından, Fransa, Belçika, Hollanda, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri basınında çıkan gazete haberlerinin resimleri üç boyutlu olarak yayınlıyor...

Bu devasa eser tüm dünyada büyük yankı meydana getirdi ve Dış Basının ifade edişiyle "yollandığı her ülkede ideolojik bir deprem" meydana getirdi... Yahya'nın "Dünyadan Yankılar" isimli bir sitesinde tüm dünya basınında çıkan makaleler, teşekkür mektupları, destek mektupları veya dünyada düzenlenen organizasyonların bilgisini veriyor.

... Bir Katolik forum sitesi dahi Harun Yahya'nın sitelerinden birine (www.evrimaldatmacasi.com'a) gönderme yapıyor: "Günümüzde dünyanın dört bir yanına yayılmış terörist gruplar var. Bunların büyük bir kısmını oluşturan militanlar, Darwinist, materyalist eğitime tabii tutulmuş kişiler. Din ahlakından tamamen uzak, kan döken canilere dönüşmüş bu insanlar, hiçbir zaman hesap vermeyeceklerini ve cezalandırılmayacaklarını zannediyorlar. İşte bu nedenle Darwinizm bütün insanlık için büyük bir tehlike arz ediyor..."

Hiç tartışmasız internet ile birlikte, Darwin'in evrim teorisine karşıt fikir savunanların düşünceleri ve hayrete düşürücü hareketleri yeni bir ivme kazandı. Siteler çok gelişmiş ve tüm halkları hatta (daha doğrusu özellikle gençleri) kendisine çekebilecek nitelikte...

Sonuç olarak Harun Yahya operasyonu, Fransa'daki öğretim kurumlarına henüz Yaratılışçı taarruzlara hazır olmadıklarının farkına vardırtmak ve bir elektroşok meydana getirmek gibi değerli bir yeteneğe sahip.

Yaratılış Atlası'nı okuyan, hatta kitabın birkaç sayfasını inceleyen herkesin çok etkilendiğini fark eden Fransızlar, bu kitap karşısında adeta kala kaldılar. Fransızlar gibi diğer Avrupa ülkelerinin de yaşadıkları bu şok ve şaşkınlık, Yaratılış Atlası'nın etki ve ikna gücünü, Darwinizm'i çürütmekteki kesin başarısını teyit eden tepkilerdir. 21. yüzyılın en büyük bilimsel gelişmelerinden biri olan Yaratılış Atlası, Avrupa'ya adeta Darwinizmle vedalaşma vakitlerinin geldiğini ilan etmiş, kendi deyimleri ile "Avrupa'yı fethet"miştir.

Evrim İnkarcılarının Yükselişi

Komünist Partinin yayın organı olarak kurulmuş olan İngiliz gazetesi Morning Star, Yaratılış inancının yükselişinden rahatsızlığını "Evrim İnkarcılarının Yükselişi", "Ken Macleod İngiliz toplumunda evrim inkarının rahatsız edici yükselişini araştırıyor" başlıklarıyla duyurdu. Komünizmin sözde bilimsel dayanağı olan Darwinizm'in Avrupa'da çöküşü, komünist ideolojinin savunucularını da endişeye sürüklüyor. Çünkü Darwinizm'in olmadığı bir yerde komünizmden söz etmek mümkün değildir. Komünizm, Darwinizm'den aldığı desteği (Darwinizmin bilimsel açıdan geçersizliğinin anlaşılması ile) bugün yitirmiştir ve yıkılmış bir ideoloji olarak anılmaya mahkumdur.
Haberde yaratılış inancının yükselişi hakkında ise şunlar aktarılmaktadır:
Bundan otuz beş yıl once Glasgow Üniversitesi’ndeki zooloji öğretmenlerimden birisine yaratılışçılıktan söz ettiğimde, "Hiç kimse bu insanları ciddiye almıyor" demişti. Bugün ise eski eğitmenlerimden ve şimdi Glasgow Üniversitesi’nde Zooloji Eğitimi Profesörü Roger Downie’nin, yaratılışçılığı ya da kendi tercih ettiği ifadesiyle evrimin reddedilmesini bundan çok daha ciddiye alması gerekiyor.

İslam'da, yaratılışçılık konusu Hıristiyanlık'ta olduğundan daha temel bir görüş. En önde gelen Müslüman yaratılışçı, Türk yazar Harun Yahya ilgi çekici bir şekilde Siyonistlere, Masonlara ve Komünistlere musallat olmuş durumda, dinlerarası diyaloğa eğilim gösteriyor ve terörizme karşı çıkıyor... Kitapları ve CD’leri çok güzel biçimde hazırlanmış, aynı zamanda pahalı değil ve tümüyle renkli basılmış Yaratılış Atlası’nın on binlerce kopyası Avrupa ve Kuzey Amerika’daki bilim adamlarına gönderildi. 26 Şubat 2008 tarihinde Londra Üniversitesi'ndeki İslami Topluluk, Harun Yahya Organizasyonu’nun temsilcileri tarafından "Evrim Teorisinin Çöküşü" gösterimine ev sahipliği yaptı. Bu, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde İngiltere'de gerçekleştirilen düzinelerce benzer etkinliklerinden sadece biriydi. Bunların çok daha fazlası ise Müslüman dünyasında yer aldı ve Endonezya’da kalabalık izleyici kitlelerini biraraya getirdi.

İspanya’da Yaratılış Atlası’nın Yankıları Sürüyor

İspanya'nın günlük gazetelerinden, 150.000 tirajlı El Periodico gazetesinin 11 Mayıs 2008 baskısında, Sayın Adnan Oktar'ın Yaratılış Atlası adlı kitabı bir kez daha konu oldu:

… 700 sayfalık ve 5 kilo ağırlığındaki Yaratılış Atlası'nın yazarı olan ve Harun Yahya mahlasını kullanan Adnan Oktar, geçen sene geniş çaplı İspanya üniversitelerine Darwinizm ve evrim karşıtı kitabını göndererek hararetli tartışmalara sebep olmuştu…

Avrupa'da şimdiye kadar hiçbir yaratılışçı görüş ses getirmezken, bir yılı aşkın süredir Yaratılış Atlası ile ilgili hemen her gün Avrupa basınında bir haber yer alması, bu kitabın etki gücünü ortaya koymaktadır. Avrupa ilk defa bu kitapla birlikte evrim teorisini sorguladı ve yaratılışın apaçık bir gerçek olduğuna ikna oldu. Allah'ın izniyle Yaratılış Atlası, önümüzdeki yıllarda Avrupa'da materyalist-Darwinist felsefeyi yıkan kitap olarak anılmaya devam edecektir.

"Yaratılışçı Davayı Savunan Dev Kitap"

Amerikan think-tank kuruluşu Middle East Forum’un üç aylık bülteni The Middle East Quarterly dergisi, ilkbahar 2008 sayısında, Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası kitabına şöyle yer verdi:

... Harun Yahya, bir iş adamı ve İslami ideolog olan ve 1956'da Ankara'da doğan Adnan Oktar, Darwinizm'i sorgulayan ve anti-Masonluğu... birbirine bağlayan parlak sayfalı ve pahalı ciltleri geniş çapta üretiyor ve yayıyor. 2007'de yaratılışçı davayı savunduğu, dev, renkli iki ciltlik Yaratılış Atlası'nı ücretsiz olarak her büyük ülkenin gazetelerine yolladı.

Belçika'da Müslümanlar Darwinizm'e Karşı Çıkıyor...

Belçika'nın günlük gazetelerinden Le Soir, "Müslümanlar Biyoloji Derslerini Boykot Edebilirler mi?" başlıklı bir habere yer verdi. Söz konusu haberde Brüksel Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir forumdan 3 Müslüman konuşmacının fikirleri aktarıldı ve Belçika'daki Müslümanların son dönemde artan Darwinizm'e karşı tepkilerinden bahsedildi.

Ayrıca "Yaratılış Atlası isimli 770 sayfalık, zengin resimlendirilmiş, kuşe kağıda Türkiye’de basılmış ve Harun Yahya imzasını taşıyan bir eser, bugün bazı okullarda dolaşıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu sorularak bu konuda Müslümanların görüşleri alındı. Kitabı "şaşırtıcı" olarak değerlendiren konuşmacılardan biri şunları söyledi:

İstanbul’a yaptığım bir seyahatimde Harun Yahya’nın bir mağazasına rastladım. Bu ansiklopediyi de satıyordu. Bütün mağaza sadece bu yazarın eserlerine aitti.

"Yaratılış Atlası Darwinizmi Rezil Ediyor"

Atina'da basılan, Yunanistan'ın lider günlük gazetelerinden Kathimerini, Yaratılış Atlası ile ilgili uzun bir habere yer verdi. İstanbul temsilcisi Alexandros Massaveta'nın söz konusu haberinde şunlar aktarıldı:

...Hepsinden Darwin Sorumlu

"Bundan 150 yıl kadar önce, İngiliz doğa gezgini Charles Darwin seyahatlerinde edindiği bazı gözlemlerden yola çıkarak, daha sonra hiçbir bilimsel bulguyla desteklenemeyecek olan bir teori ortaya attı: Evrim teorisi… Evrim teorisinin iddialarını yerle bir eden belki de en büyük gerçek ise fosil kayıtlarıdır. Çünkü fosil kayıtları, dünya üzerindeki canlı türlerinin yüz milyonlarca senedir en küçük bir değişim dahi geçirmediklerini gösterir… "ara geçiş formları"na dair hiçbir fosil yoktur… Canlılar, evrim teorisinin hayali süreçleriyle oluşmamışlardır, yeryüzünde yaşayan gelmiş geçmiş tüm canlılar Allah tarafından yaratılmışlardır."

Bu sözler Yaratılış Atlası'nın önsözünde yer alıyor. Asıl olarak fosil resimlerinden oluşan kitap, sekiz yüz sayfadan meydana geliyor ve beş kilodan daha fazla ağırlıkta...

Darwinizm’i Rezil Ediyor

Kitaptaki metinlerde evrim teorisi bilimsel bir temeli olmayan, materyalist felsefenin bir ürünü olarak küçük düşürülüyor. Darwinizm, yirminci yüzyılda insanlığa etki eden tüm sıkıntılar nedeniyle suçlanıyor. Atlas’a göre ırkçılık, faşizm, komünizm, terörizm ve Allah’ı inkar eden her ideolojik sistemden sorumlu. Yaşamın hayatta kalma mücadelesi olduğunu ve insanların içgüdülerine göre hareket ettiklerini iddia eden bu teori, tüm dinlere karşı.

Okuyucu tüm varlıkları Allah’ın "yoktan" yarattığını düşünmeye ve vicdanında değerlendirmeye davet ediliyor. Atlas içerisinde fosillerden yola çıkılarak elde edilen "sonuçların" yanı sıra, Kuran’dan bölümler de yer alıyor. Bu da bilimin suskun kaldığı noktada, soruların tümüne cevap veriyor...

Geçtiğimiz yaz Yaratılış Atlası uluslararası bir etkiye sebep oldu… yayın "ideolojik bir deprem" şeklinde nitelendirildi. Birçok dilde yayılan kitabın binlerce kopyası Avrupa ve ABD’de okullara, üniversitelere ve bilim adamlarına, Amerikan Doğa Tarihi müzelerine ve Amerikan Kongresi üyelerine gönderildi. Yurt dışında dağıtımını gerçekleştirme girişimi, "İlahi Yaratılış" kuramının nasıl bir kapsamda yayıldığını ispatlarken; Müslüman dünyasında evrim teorisi hakkındaki polemiklerin merkezi Türkiye’de, Darwin hakkındaki tartışmalar baş gösterdi...

Atlas’ın yayınlanması uluslararası dikkatleri yazar Harun Yahya’ya çevirdi. Gerçek adı Adnan Oktar ... "İlahi Yaratılışı" Müslüman dünyasında yayma amacını taşıyan "Bilim Araştırma Vakfı" (BAV)’nın Fahri Başkanı olmanın yanı sıra, Adnan Hoca, milliyetçiliği, ordu sevgisini ve İslami değerleri teşvik eden bir kuruluş olan "Milli Değerleri Koruma Vakfı"nın da Fahri Başkanlığını yapıyor. BAV, "Yaratılış Müzesi" kurarken, üyeleri ise okullarda öğrencileri eğitmeye çalışıyorlar. Oktar ve BAV, düzenli olarak konferanslarına yabancı temsilcileri çağırıyorlar ve fikirlerini yaymak için ise interneti kullanıyorlar...

Fransa, İsviçre ve Belçika’daki Eğitim Bakanları, Yaratılış Atlası’nı "önceki anglo-sakson kökenli girişimlerden çok daha etkili" bulduklarını açıkladılar...

Müslüman Yaratılışçı, İslam'ı Yayıyor, Hz. İsa'yı Bekliyor...

Günde 1 milyar kişinin haberlerinden faydalandığı, dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, Paris bürosundan kıdemli din editörü Tom Heneghan'ın Adnan Oktar'la yaptığı röportajdan kesitlere yer veren bir haber yayınladı. 19 Haziran 2008 tarihli "Müslüman Yaratılışçı İslam'ı Yayıyor, İsa'yı Bekliyor" başlıklı haberde şöyle aktarıldı:

Harun Yahya, Müslüman dünyasının en fazla kitapları dağıtılan yazarlarından biri... Din ve bilim hakkındaki gösterişli kitapları ve DVD'leri dünya çapında İslami kitapçılarda satılıyor... ve okuyucularının eserlerini internet sitesinden bedava indirmesine izin veriyor.

... Adnan Oktar –Harun Yahya müstear ismini kullanan 52 yaşındaki Türk – 768 sayfalık "Yaratılış Atlası"nı göndererek Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bilim adamlarının ve öğretmenlerin dikkatini çekti.

Oldukça lüks bir şekilde resimlendirilmiş olan kitabı, yaratılışçılığın Müslüman versiyonunu anlatıyor.

Atlas bu yılın başlarında İskoçya'da ortaya çıktığında, Edinburg Üniversitesi'nden emekli doğa tarihi profesörü Aubrey Manning, Glasgow Herald'a "Tanıdığım bütün akademisyenlerde bu kitaptan bir tane var" diyor..

"Bu güçlü tesir, kitabın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor" diyor yazar, üzerindeki son derece şık beyaz takım elbise, kırmızı kıravatı ve düzgün kesimli sakalıyla.

Atlas'ın ortaya çıkardığı tartışmalar, gözleri 52 dile çevrilmiş olan 260 kitaba, yaklaşık 80 DVD'ye ve düzinelerce siteden oluşan bir yayın imparatorluğuna çevirdi.

Çok güzel resimlendirilmiş ve anlaşılmaz ilahiyat dilinden uzak, bu eserler İslam'ın tek doğru inanç olduğunun ve Darwinizm'in dini inancı baltalayarak, anlaşmazlıklara, ateizme, terörizme ve dünyaya eziyet veren aşırı politik ideolojilere sebep olduğunu anlatıyor.

Oktar kitaplarının bedava olarak indirilmesine izin veriyor; hatta sitesinde basılmış hali 99 dolara satılan dev Atlas'ı bile. Diğer basılı kitapları standart büyüklükte ve daha makul fiyatlarla satılıyor...

Adnan Oktar, "Yaratılış Atlası" kampanyasının ve Harun Yahya yayın imparatorluğunun, ahir zamanla ilgili dini vizyonunun bir parçası olduğunu ve kendisinin ahir zamanda -müstear isminde gizli olan- bir rolü olduğunu söylüyor.

Harun, Hz. Musa'nın kardeşi olan Harun'un Arapçasıdır. Yahya da Yahya Peygamber'in Arapçasıdır, bur durumda vaftizci Yahya, diye bildirdi.

"Harun, Hz. Musa'nın yardımcısıydı. Yahya da Hz. İsa'nın yardımcısıydı" dedi Oktar. "Hz. İsa dünyaya geri döndüğünde, biz de ona yardımcı olmak istiyoruz… Bunun bu konudaki duam olduğunu söyleyebiliriz."

Oktar, ahir zamanla ilgili Kuran ayetleri ve Hz. Muhammed'in hadislerinin, Hz. İsa'nın yakın bir zamanda geri döneceğini ve İslamiyetin kurtarıcısı olan Mehdi'ye, Deccal'in yenilmesinde ve tüm dünyaya İslam'ın yayılmasında yardım edeceğini, ortaya çıkardığını söylüyor.

"Şu anki en büyük projemiz Hz. İsa'nın gelişi için zemin hazırlamak," dedi. "Bunun önümüzdeki 20-25 yıl içinde olacağını anlıyoruz."

Hz. İsa'nın Müslüman olarak geri dönmesi fikri, ahir zamanla ilgili standart İslami bir öğretidir. Fakat Müslümanlar ahir zamanı evanjelik Hristiyanlardan daha az vurguluyorlar ve Oktar'ın bu konuda odaklanması da kendisini Mehdi olarak gördüğü konusundaki söylentileri harekete geçirdi.

Oktar "ben böyle bir iddiada bulunmadım" diyor. "Yazdığım yazılarda ve Hz. Muhammed'in hadislerinde görülen paralelliklerden dolayı bazı kişiler benim Mehdi olabileceğimi düşündüler. Fakat İslam böyle bir iddiada bulunmayı haram kılıyor," dedi.

Atlas gibi başka olağanüstü bir kitap planlayıp planlamadığını sorduğumuzda Oktar, Darwin karşıtı kitaplara devam edeceğini söyledi. "Şu an kafatasları ile ilgili bir kitap hazırlıyorum. Kafataslarının evrim olmadığına dair kanıt olduğunu gösteriyorum" dedi.

Benzeri Görülmemiş Bir Kampanya...

Fransa'nın en tanınmış günlük gazetelerinden Le Monde, bir kez daha Yaratılış Atlası'nı haber yaptı. 400.000 tirajlı gazetede Yaratılış Atlası hakkında "benzeri görülmemiş bir kampanya" denerek şu bilgiler aktarıldı:
... Adnan Oktar yakın bir zamanda, 2007 yılında, Batı Avrupa’daki birçok ülkede, ayrıca Kanada ve ABD’de Yaratılış Atlası ile tanındı. Çok lüks, bolca resimlendirilmiş, Harun Yahya (Adnan Oktar’ın takma adı) imzalı bu kitap, Fransa'daki okul ve üniversitelere binlerce yollandı.

İçinde hayvan ve bitki türlerine ait fosillerin onlarca fotoğrafı konmuştu ve Darwin’in evrim teorisinin geçersizliğini kanıtlamaya çalışıyordu. Bu gönderim, eğitimciler ve bilim adamları arasında çok ciddi bir tepki meydana getirdi... Bu "ansiklopedi"nin ikinci ve üçüncü ciltleri yakın zamanda Fransa’ya gelmek üzere... Adnan Oktar 2007 yılında tüm dünya çapında 1.5 milyon eser sattığını ifade ediyor.

... Beyaz ipek bir takım giyen Adnan Oktar yaratılışçı düşüncelerin ve dini dışavurumların Avrupa’daki popülerliği karşısında mutluluğunu saklamıyor; materyalizmi ve ateizmi reddediyor. Atlas’ın yayınlanması ve fikirlerinin yayılması, kendisine göre, Tony Blair’in Katolikliğe dönüşünün ve Nicholas Sarkozy’nin dinle ilgili açıklamalarının kökeninde yer alıyor.

Avrupa'da Sarsıntı Meydana Getiren Kitap: Yaratılış Atlası

Dünyanın en büyük haber ajanslarından Reuters, Yaratılış Atlası ile ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip etmektedir. 9 Mayıs 2008 tarihli haberinde Yaratılış Atlası ile ilgili şunları aktarmaktadır:
… Harun Yahya müstear adıyla yazan ve İstanbul’da yaşayan Oktar, çeşitli Avrupa ülkelerindeki okullara İslami yaratılışı savunan binlerce kitabı göndererek son birkaç yıl içinde Avrupa'da sarsıntı meydana getirdi… Oktar Darwinizm'e ve masonluğa kamuoyunda iyi bilinen hamlelerle açıkça karşı çıkıyor… Oktar’ın yayınevinin yayınladığı düzinelerce kitap, 150'den fazla ülkede dağıtılıyor ve bu kitaplar 50'den fazla dile çevrilmiş durumda. (Oktar) Müslüman dünyasında oldukça geniş bir kesim tarafından takip ediliyor…

Darwinistler, Evrim Teorisinin İlmen ve Fikren Tüm Dünyadaki Yıkılışı Karşısında Büyük Bir Şoktalar

Belçika'da bir medya şirketinin L'Avenir, Le Jour ve Le Courrier adlarıyla Fransızca olarak bastığı gazetelerin, 29 Nisan 2008 tarihli baskılarında "Yaratılışçılığa Karşı Kutsal İttifak" başlıklı bir haber yer aldı. Tam sayfa yayınlanan haberde, Belçika'da evrim teorisini öğretmeye direnerek, eğitim sistemini boykot eden öğretmenler hakkında yapılan bir toplantıdan bahsedildi.

Belçika'nın Namur kentinde yapılan, 350'den fazla biyoloji ve felsefe profesörünün katıldığı toplantıda, Darwinistler, yaratılış inancını destekleyenlerin sayısının artması, hayatın kökeni ile ilgili öğrencilerden gelen soruların evrimci iddialarla cevaplanamaması karşısında endişe duyduklarını dile getirildi. Yaratılış gerçeği karşısında evrim teorisini savunamayan öğretmenleri "eğitmek" amaçlı yapılan toplantıda, öğretmenler yaratılışçı fikirlere karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda tembihlendiler.

Darwinist profesörleri büyük bir paniğe sürükleyen, kendilerince bir "eğitim" seferberliği başlatmaya sevk eden sebep olarak, yine Adnan Oktar'ın Yaratılış Atlası adlı eseri gösterildi:
"Adnan Oktar tarafından (Harun Yahya müstear ismiyle) yazılmış olan ve 2007 Nisan ayında üniversitelere yayılan Yaratılış Atlası, (Eğitim Bakanı) Marie Arena’yı, harekete geçmenin ve eğitimin gerekliliği konusuna inandırdı."
Haberin devamında ise şunlar aktarıldı:
"Bizim okullarımızda tehlike söz konusu mu? Florence Hosteau bu soruyu şöyle yanıtlıyor: 'Bu, toplumumuzun önemli bir problemi. Avrupa Konseyi de bu konuda bir karar aldı. Gand Üniversitesi de evrim teorisini savunmak için önemli bir bütçe ayırdı.'"
Adeta felakete uğramışçasına, birbileri ile dertleşen materyalist ve Darwinist çevreler, şu an aciz yöntemlerle, Darwinizm'in çöküşüne karşı kendilerince tedbir almaya çalışmaktadırlar. Büyük bütçeler ayırarak, kendilerince eğitimler düzenleyerek evrim teorisi ile ilgili savunmalar yapmaktalar. Ancak Darwinizm'in çöküşü, Yaratılış gerçeğinin kabulü zihinlerde kesin olarak netleşmiştir. Yaratılış Atlası'nın 3-5 sayfasını çeviren herkes evrim teorisinin geçersizliğini açıkça görmekte ve tüm canlıları Allah'ın yarattığına dair apaçık deliller karşısında hemen ikna olmaktadır. Yaratılış Atlası'nı önyargılardan uzak okuyan bir kişinin, bundan sonra evrim sahtekarlıkları ile kandırılması söz konusu değildir.

Evrimcilerin sorunu, evrim teorisini duyuramamak ya da yeterli bütçe ayırmamak değildir. Evrim propagandası onlarca senedir, geniş kitlelere adeta tartışılmaz bir gerçek gibi sunuldu. Halkın asıl haberdar olmadığı, "bilimin yaratılışı desteklediği gerçeği" idi. İşte bu gerçekler Yaratılış Atlası'nda derli toplu, bir ilkokul öğrencisinin dahi anlayabileceği açık ve samimi bir anlatımla sunulunca, Darwinistlerin tüm oyunları bozulmuş oldu.

Bugün profesörlerin toplanıp, evrimin geçersizliği hakkındaki delillerin yüksek sesle anlatılmasından duydukları rahatsızlığı tartışmaları, onlar için psikolojik bir çöküntü halidir. Söz konusu çevreler, Darwin'in ardından bugün adeta matem tutmaktadırlar.

Darwinizm Almanya’da da yerle bir oldu...

Almanya’nın en önemli gazetelerinden biri olan Die Welt gazetesi geçtiğimiz günlerde internet sitesinde yaratılış konulu bir anket düzenledi. Ankette sorulan “Size göre yaşam nasıl oluştu?” sorusuna katılımcıların %86’sı ” Allah yarattı” şeklinde cevap verdi.

Sayın Harun Yahya’nın diğer bir çok Avrupa ülkesinde ve Amerika’da da inanılmaz etkilere yol açan ve insanlara evrimin olmadığını, tüm canlıları Allah’ın yarattığı gerçeğini anlatan Yaratılış Atlası isimli eseri, Almanya’ya gönderildikten sonra, Darwinizm Almanya’da da yerle bir olmuştur. Alman vatandaşları da canlıların hiçbir değişiklik geçirmeden milyonlarca yıl aynı kaldığını, dolayısıyla evrim geçirmediğini Yaratılış Atlası’ndaki yüzlerce fosil örneğiyle bizzat müşahede etmişlerdir.

İslami Yaratılışçı Kitap İskoç Üniversitelerini Vurdu...

İskoçya'nın ödüllü günlük gazetesi The Sunday Herald, 5 Nisan 2008 tarihli bir haberinde İskoç üniversitelerinde Yaratılış Atlası kitabının varlığını, "İslami Yaratılışçı Kitap İskoç Üniversitelerini Vurdu" başlığı ile duyurdu. Panik üslubu ile verilen habere "Akademisyenler kitabın okullarda ortaya çıkabileceğinden korkuyor" ifadesi ile devam edildi.

İçinde fosil resimleri olan ve canlıların evrim geçirmediğini yüzlerce delil ile sunan bir kitaptan böylesine tedirginlik duyulması, bu kitabın gelişinin adeta dehşet içinde beklenmesi, kuşkusuz bu kitabın etki gücünü gösterir. Yaratılış Atlası'nda sunulan ikna edici delillerin, tek taraflı Darwinist bir eğitime tabi olan Avrupalı öğrencilerin evrim teorisinin geçersizliğini görmelerine vesile olması, materyalist felsefeyi benimsemiş kesim için beklenmedik bir gelişme oldu.

Evrim teorisinin güçlü ve etkili delillerle çürütülmesi, kitabın birkaç sayfasını çeviren herkesin ikna olacağı kadar açık bir mesaj taşıması, evrim aldatmacasının ardına sığınanları tedirgin etmişti. Fransa ve Belçika'daki şiddetli reaksiyonlar, şimdi de İskoçya'da görülmekte; kitabın sadece gelme ihtimali bile evrim taraftarlarını dehşete düşürmeye yetmektedir. Bu yaklaşım, şüphesiz evrimcilerin fikren mağlup olduklarının da göstergesidir.

Haberin devamında Yaratılış Atlası'yla ilgili şunlar aktarılmaktaydı:

"Harun Yahya’nın eseri olan gösterişli Yaratılış Atlası’ndan yedi tanesi Edinburgh Üniversitesi'ne ulaşırken, Glasgow Üniversitesi iki adet aldı ve bunların okullarda da ortaya çıkabileceği endişelere yol açtı.

Edinburgh Üniversitesi’nde doğa tarihi alanında emekli profesör Aubrey Manning, "Bunun oldukça sersemletici olduğunu düşünüyorum." diye belirtti. Zooloji departmanının personel odasındaki dolapta yedi nüshasını saklanıyor. "Tanıdığım akademisyenlerin hepsi bunlardan birine sahip olduklarını söylüyorlar..."

Kitapta, "Bilim adamları tarafından günümüze dek isimlendirilen 250,000 türe ait 100 milyon fosil içerisinde evrimi destekleyen tek bir örnek bulunmamaktadır." diye belirtiliyor. Bunun ardından evrim inancıyla, çağımızdaki kötülükler arasında bağlantı kuruluyor.

İkiz Kulelerin yıkılırken çekilmiş resminin altındaki başlıkta şunlar yazıyor: "Hangi ideoloji adına olursa olsun, tüm dünya üzerinde terörü örgütleyenler gerçekte Darwinistlerdir. Çatışmayı önemseyen ve bu nedenle teşvik eden tek felsefe Darwinizm’dir."

Harun Yahya, İstanbul’da yaşayan Adnan Oktar adlı yazarın müstear ismidir. Bu ismi kullanan Oktar yüzlerce kitap, video ve makale yayınladı...

Glasgow Üniversitesi’nde İslam ilahiyatçısı Amanullah De Sondy... "(Oktar'ın) Her zaman yapmaya çalıştığı şey, İslam’ın nasıl herşeyden çok daha üstün olduğunu göstermek ve bu çok akıllıca yapılıyor" diye açıklıyor..."

Yaratılışçılığın Elçisi...

Belçika'nın günlük gazetelerinden La Libre Belgique, 5 Nisan 2008 tarihli yayınında bir kez daha Adnan Oktar'ın Yaratılış Atlası adlı eserine yer verdi. Söz konusu haberde "Yaratılışçılığın Elçisi" olarak bahsedilen Adnan Oktar'ın Darwinizm, komünizm ve masonlara karşı yaptığı çalışmalar neticesinde, çeşitli hukuksuzluklarla karşılaştığı anlatılırken, Atlas'la ilgili şu bilgiler aktarıldı:

Ülkesinde profesör olarak isimlendirilen Adnan Oktar, Avrupa’da Harun Yahya ismiyle yayınladığı ve Darwinizm ile evrimci tezlere karşı çıkan Yaratılış Atlası kitabıyla tanınıyor. Oktar, bu Atlası özellikle de Belçika’da okullara ve üniversitelere dağıtmıştı... Ara geçiş fosillerinin var olmayışı hayvan türlerinden insana doğru bir evrimin de var olmadığını göstermekte. Yazara göre bu teori terörizm ve insanlar arasındaki eşitsizliklerin sebebi.

Evrim Teorisine Karşı Büyük Komplo...

Belçika'nın Flemenkçe olarak yayınlanan tanınmış günlük gazetelerden De Morgen, Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası adlı eserini üçüncü kez haber yaptı. 16 Şubat 2008 tarihinde yayılanan haberde, Yaratılış Atlası'nın ardından Belçika'da evrim teorisine inancın gittikçe azaldığı vurgulandı. Kapaktan yer verilen haberde, "Evrim Teorisine Karşı Büyük Komplo" başlığı altında şunlar yazıyordu:

"Maymunlardan geldiğimize inanmıyorum. Kuran’da bunun doğru olmadığı belirtiliyor." Müslümanlara geçen haftalarda evrim teorisini neden reddettikleri soruldu. Bu soruyu soran ise, neredeyse hep aynı isimle karşılaşıyor: Harun Yahya…

"Kuran’da Allah’ın bizleri topraktan yarattığı ve ona hayat verdiği (ruhunu üflediği) bildiriliyor. Bizler evrim teorisini dine karşı mücadele etmeye çalışan ideolojik bir sistem olduğu için kabul etmiyoruz. Bu teori bilimsel bir bahane. Biz bilime karşı olduğumuz için değil, teorinin çelişkilerini tekzip edebileceğimiz yeterli bilimsel delilimiz bulunduğu için kabul etmiyoruz." Bunlar imam Taouil Nordine’nin bu ayın başlarında Gent Üniversitesi profesörü Johan Braeckman ile yaptığı tartışma sırasında ortaya çıkan hararetli yorumlardan bir kısmı.

… Evrim teorisinin kurucusu olan Charles Darwin yılı yaklaşıyor, fakat aynı zamanda ülkemizde evrim teorisi giderek daha fazla reddediliyor. Örneğin Müslüman öğrencilerin büyük bir kısmı canlıların ortak bir atası olduğunu ve yüzyıllar boyunca evrimleştiklerini kabul etmiyorlar. Nordine, "Kendilerine sorarsak buna kesinlikle hiçbir Müslüman inanmaz" diye öne sürüyor.

(De Morgen): Genç Müslümanlar’dan evrim teorisiyle ilgili çok fazla soru alıyor musunuz?

Nordine: "Elbette. Birçok Müslüman okula gidiyor. Buna inanmadıkları için soruların gelmesi çok mantıklı. Bu durumda bana telefon ediyorlar, ya da mesaj gönderiyorlar. Fakat teori doğru mu diye sormuyorlar, ona (evrime teorisine) nasıl tepki vereceklerini soruyorlar."

(De Morgen): Akademik dünyanın aksine evrim teorisine karşı bilimsel delilleriniz olduğunu söylüyorsunuz. Bu konuda Türk Harun Yahya’ya başvurdunuz. Siz kendisini ve fikirlerini nasıl öğrendiniz?

Nordine: "... Yahya kendisinin gerçek ismi değil. İnanç uğruna zorlu mücadele vermiş iki peygamberin isimlerinin birleşimi. Yahya aynı zamanda bir kitap yazdı: Evrim Aldatmacası. ...Yahya biraraya getirdiği bilgi için çok fazla çaba harcamış bir kişi. Bu artık çok daha açıklık kazandı. Akademisyen bilim adamları, Harun Yahya ismini büyük olasılıkla tanıyacaklardır. Aslında Avrupa ülkelerindeki çoğu meslektaşları gibi 2007 yılının başlarında müthiş bir kitap gönderildi: Yaratılış Atlası. Altı kilo ağırlığında, görkemli resimlerle ve renkli hologramlarla bezenmiş bu kalın ciltli özel baskının üzerinde altın harfler yer alıyor…"

... Antwerp Üniversitesi’nde ekoloji profesörü Hetwig Leirs: "... (Atlas'ın) metni birkaç yıl öncesinde, biyomedikal bilim dallarında okuyan birkaç Müslüman öğrencinin evrim teorisiyle ilgili dersin ardından verdiği kitaplarla tıpatıp aynı. 'Profesör bunu mutlaka okumalısınız. Çünkü bize derste anlattıklarınız mümkün olamaz. Maymundan gelmiş olamayız. Biz yaratıldık.' (diyorlardı)." Biyolog, ofisinde "Bu kitabın adı Evrim Aldatmacası idi." diye açıklıyor...

... Antwerp Üniversitesi'nden 200 öğrenci arasında bir inceleme yaptı... Fakat eğitim gören öğrencilerin yüzde 86’sı Katolikti. Yahudi öğrenciler de bu oranı düşürüyordu ve on kişi arasında altından fazlası maymundan geldiğine inanmıyordu. Müslüman öğrencilerde ise durum daha da kararlıydı: on kişi arasından sekizden fazlası evrim teorisinin tümüyle bir saçmalık olduğunu düşünüyordu.

… Yaratılış Atlası'nda oldukça açık biçimde ifade ediliyor. Bu kitapta Harun Yahya ya da gerçek ismiyle Adnan Oktar, sadece 'biyolojik tartışma' yerine 'Darwinizm'in yalanlarını' açığa vuruyor. Hatta tüm nefretin, Nazizmin, ırkçılığın, Marksizmin, Faşizmin ve 9/11 terörünün sorumlusunun Darwin ve taraftarları olduğunu açıklıyarak, kitabında bombardıman yapıyor.

Selahattin Koçak: "Yahya’nın niyeti genç insanları dindarlaştırmak, görünen o ki bunu başarıyor. Gerçekten de konu bundan ibaret, saf İslam'a dönmek…"

Oktar… önceki yıl aniden Avrupa’nın her yerinde ortaya çıktı. Evrim teorisine karşı mücadele eden Amerikalı yaratılışçıların ardından yeni bir sesti ve yıllardır Türkiye’de yerleşik olan, Türk avukat ve doktorlar ile birlikte, Bilim Araştırma Vakfını (BAV) kurdu. Onlara göre amaçları ‘barış, huzur ve sevgi’ getirmek… Doksanların sonlarından itibaren kendilerini Darwinistlere karşı mücadeleye adadılar. Bunu adım adım yürüttüler. 2005’te Türk fen bilimleri öğretmenlerinin yarısı hala evrim teorisini kabul ediyordu. Geçen sene yapılan benzer bir ankete göre, yalnız dörtte biri kalmıştı.

… Oktar geçtiğimiz yaz, Atlas ile ilgili soruları cevaplamak üzere gazetecileri lüks bir yata davet etti. "Hitler ve Mao, Darwinisttir. Darwinizm çatışmayı teşvik eden tek felsefedir." diye açıkladı. "Türkiye dünyanın merkezi haline gelmiştir." diyerek katıldı Tarkan Yavaş… Science dergisinin Fransız temsilcisi Atlas’ın yayınlanması ile ilgili soru sorduğunda şu cevabı aldı: "Kitapları toplayıp, yakacaklar mı, tıpkı Nazi dönemindeki gibi… Bir yasaklama ya da engel, Darwinizm'in çöküşünü durduramaz."…

Harun Yahya’nın 250’den fazla kitabının yanı sıra, oldukça güzel hazırlanmış internet siteleri var. Ve Harun Yahya'nın söylediğine göre şu ana kadar dünya çapında 3.000 konferans yapılmış. Peki ya Belçika'da? "Şu an Belçika’da bir konferans organizasyonumuz yok." Şöyle devam ediyor ardından: "Bu eskiden böyledi, fakat eğer isterseniz, size konferans düzenlemenizde yardımcı olabiliriz."

Evrimle Kandırmak İçin Artık Çok Geç...

Dünyanın en büyük haber ajansı Associated Press'in, Avrupa'da yaratılış inancının yayılmasından bahsettiği 9 Şubat 2008 tarihli haberi, yüze yakın gazete ve haber sitesinde yer almıştır. Haberde özetle şu bilgiler aktarılmıştır:

Avrupalılar, evrimciler ile yaratılışçılar arasındaki tartışmayı özellikle bir Amerikan fenomeni olarak uzun süre izlediler. Ancak şimdi bu çatışma Atlantik Okyanusu'na sıçramış ve İtalya, Almanya, Polonya ve özellikle de Darwin’in doğum yeri olan ve 1859'daki klasiğini yayınladığı İngiltere’de bu anlaşmazlıklar görülmeye başlamıştır.
... Okullar bu mücadelede gitgide daha fazla merkez nokta olmaya başladılar... İngiltere Ulusal Seküler Topluluğunun Başkanı olan Terry Sanderson şöyle açıklama yapıyor: "Yaratılış okullara sızıyor. Bu fikirleri okullara getirmek için sürekli bir baskı var."
... Geçen sonbahar da, Türkiye’den ünlü Müslüman Yaratılışçı Harun Yahya’nın 600 sayfalık, bol resimli "Yaratılış Atlası" kitabını Fransa, İsviçre, Belçika ve İspanya’daki devlet okullarına yerleştirmeye çalışmasından sonra, Avrupa Konseyi sesini yükseltti. Bir röportajda, Avrupa Konseyi raporunun yazarı olan Anne Brasseur "Bu eğilimler çok tehlikeliler." diye açıklama yapmıştı.
Bir düşüncenin tehlikeli görülmesi o fikrin gücünün, buna karşı hiçbir bilimsel cevap getirelememesi de karşı fikrin içinde bulunduğu acizliğin göstergesidir. "Tehlikeli" ifadesi kitabın, okuyan kişiyi ikna etme gücünü ve sunduğu delillerin itiraz edilemezliğini tasdik eder. Nitekim Yaratılış Atlası'nda sunulan bilimsel delil ve bilgiler karşısında, Avrupa'da hakim olan Darwinist ve materyalist felsefe bugün artık yıkılmıştır. Kitaba karşı yapılan uyarı ve yasaklamalar sonuç vermemiş; tam tersine bu kitabın daha çok okunmasına, daha çok kişinin yaratılış gerçeğini görmesine vesile olmuştur. Avrupa, bugün materyalist felsefenin çöktüğü bir kıtadır.

Evrimcilerde panik: "Lütfen Darwin Haftasını kutlamanın uygun bir yolunu bulun."

New Scientist dergisinin 2 Şubat 2008 tarihli sayısında Yaratılış’ın dünya çapındaki yaygın etkisi anlatılırken, bu konuda öncülük yapan Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası isimli eserinin de binlerce bilim adamına gönderildiği belirtildi. Aynı zamanda İstanbul’un ana tren istasyonunun sergi merkezinde ve Türkiye’nin diğer büyük şehirlerinde bu kitabın sergilendiğinden bahsedildi.

Biyoloji Profesörü ve Amerika’daki Butler Üniversitesi’nin dekanı olan Michael Zimmerman, dünyada Yaratılış inancının geniş çaplı yayılmasını konu aldığı makalesinde evrimcilere şu uyarıda bulundu: "8-10 Şubat 3. Evrim Haftası, lütfen bunu kutlamanın uygun bir yolunu bulun."

Darwin İle Mücadelen Eden Azametli Kitap: Yaratılış Atlası

Danimarka'nın en büyük günlük gazetelerinden Politiken'in internet sayfasında, Yaratılış Atlası bir kez daha konu oldu. 12 Aralık 2007 tarihinde yer alan yazıda, Global Yayıncılık tarafından basılan Atlas'ın içeriği şöyle aktarıldı:

Darwin ile mücadele eden bir dizi kitap ve diğer çalışmaların arkasında bulunan Türkiye’deki yayıncı, özellikle 768 sayfalık devasa boyutlarda ve çok sayıda renkli resmin yer aldığı, azametli kitap Yaratılış Atlası’nın yayınlanmasının ardından, dikkatleri üzerine çekti... Kitap Dünya'yı, insanları ve hayvan türlerini tam olarak bugünkü göründükleri halleriyle, Allah’ın yarattığını ispatlıyor ve evrim teorisinin yalnız yanlış olmakla kalmayıp, aynı zamanda Nazizm’den komünizme, ırkçılığa ve terörizme kadar herşeyin kökeninde olduğunu kanıtlıyor...

Darwinizmi Kurtarmak İçin Artık Çok Geç!

Fransa'nın tanınmış haftalık haber dergilerinden Le Point, 25 Ekim 2007 tarihli sayısında "Darwin'i Kurtarın!" başlıklı bir habere yer verdi. Haberde, fen ve hayat bilgisi dersi öğretmenlerinin, yaratılışı savunan çalışmalar karşısında "kendilerini yetersiz hissetmelerine karşı" eğitmenlere yönelik bir eğitim organize edildiği duyuruldu. Eğitimin amacı olarak, dergide dikkat çekilen madde ise, "çok sayıda okula kısa süre önce baskın gerçekleştiren Yaratılış Atlası" oldu.

Harun Yahya'nın kaleme aldığı Yaratılış Atlası isimli eser ile ilgili Fransa'da çıkan yüzlerce haberden biri olan bu duyuru da, Fransız halkının bir kitap karşısında yaşadığı şoku ortaya koyuyor. Ayrıca söz konusu haber evrim teorisini öğretenlerin dahi, Yaratılış Atlası'ndaki deliller karşısında ne kadar aciz kaldıklarını gözler önüne seriyor. Bugün Darwin'i –dolayısıyla vasiyeti olan evrim teorisini- kurtarmak mümkün değildir. Çünkü gerçekler ortaya konmuş; bilim adına yalan söyleyenlerin maskeleri düşmüştür. Darwin ise gelmiş geçmiş en büyük bilim sahtekarlığının kurucusu olarak tarihte yerini almıştır.

Evrimciler Teorilerini Kaybetme Paniği Yaşıyor

Kanada'nın ulusal TV ve radyo haber yayıncısı CBC, 11 Mart 2007 tarihinde "Bilimsel topluluk evrim savunması için seferber oldu" başlıklı bir habere yer verdi. Söz konusu yayında evrim teorisi taraftarlarının, teorilerinin yıkılmasından dolayı duydukları endişe ve seferberlik ilan etmeleri konu alındı. Evrimcilerin duydukları korku ve endişeleri açıkça yorumlayan yazıda, Yaratılış Atlası'nın oluşturduğu bu etkiden şöyle söz edildi:

... Bilim adamlarını başka neler korkutuyor?... Avrupa’da insanlar Amerika’daki evrim tartışmaları karşısında başlarını kaşımakla yetinirlerdi; oysa şimdi alarma geçtiler. Yaratılışçılar çok fazla cephe açtılar ve geçen sonbaharda Avrupa Parlamenterler Konseyi bir rapor hazırlayarak bir uyarıda bulundu… Konseyin alarma geçmesine… aynı zamanda İslami yaratılışçı çalışmalar sebep oldu. Rapora göre Yaratılış Atlası adındaki Türk kitap Fransa, İsviçre, Belçika ve İspanya’da okullara gönderildi. Yazar ve İslami vaiz olan Harun Yahya, Darwinizm’i, "Şeytanın hilesi" olarak isimlendiriyor ve şöyle yazıyor: "Ancak (Darwinizm) şimdi çökmekte ve Darwinci global imparatorluğun içerisinde paniğe neden olmakta."… Büyük endişe mi? Evet...

Türkiye Şimdi Yaratılışçılığın Ana Merkezi

Biyolog Athel Cornish-Bowden ve María Luz Cárdenas tarafından, Şili Biyoloji Topluluğu'nun yıllık toplantısındaki konuşmalar esas alınarak hazırlanan makalede, Yaratılış inancının dünya çapındaki etkisi değerlendirildi. Biological Research adlı bilimsel derginin 2007 sayısında yayınlanan on sayfalık makalede, İngiltere, Almanya ve Polonya başta olmak üzere Batı Avrupa'da, Brezilya'da ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yaratılış inancının yayıldığına dikkat çekildi. Özellikle Harun Yahya'nın çalışmalarının, bu gelişimdeki etkisini vurgulayan makalede, Yaratılış Atlası ile ilgili şu bilgiler aktarıldı:

Yaratılışçılık farklı şekillerde geliyor. Türkiye şimdi ABD dışındaki yaratılışçı propagandanın ana merkezi ve Avrupa'daki Müslüman topluluklar üzerinde önemli bir etki sahibi...

2007 yılının başında Yaratılış Atlası'nın Fransa'da belirmesi, CESHE'nin (Tarih ve Bilim Topluluğu'nun) çeyrek yüzyıldır gösterdiği tüm faaliyetten çok daha fazla çalkantıya sebep olmuştur... Türkiye, ABD'nin dışında yaratılış propagandasının en önemli kaynağını teşkil ediyor. Elbette bu durum yaratılışçıların İngiltere, Almanya ve Fransa'daki Müslüman öğrencilerin desteğini kazanma konusundaki başarılarının sebebini açıklıyor...

Evrim Aldatmacası isimli kitap sadece Türkçe ve İngilizce olarak değil, aynı zamanda Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Arapça olarak da mevcuttur ve pek çok ülkede dağıtımı yapılmaktadır. Bu ülkelere Arjantin ve Latin Amerika'daki diğer ülkeler de dahildir.

Son zamanlarda, oldukça lüks bir şekilde üretilmiş ve bol resimli Yaratılış Atlası, çeşitli dillerde, farklı ülkelerden öğretmenlere, lise ve üniversitelere dağıtıldı. Kitabın giriş kısmındaki bir alıntı... "Fosil kayıtları belki de evrim teorisinin iddialarını çürüten en önemli delildir. Fosiller, Dünya üzerindeki canlı türlerinin en ufak bir değişikliğe uğramadıklarını ve birbirlerine gelişmediklerini ortaya koyuyor. Fosil kayıtlarını incelediğimizde, canlıların yüz milyonlarca yıl önce nasılsa bugün de tamamen aynı olduklarını görüyoruz. Bir başka deyişle canlılar kesinlikle evrim geçirmemişlerdir.”…

Aynı makale hem İngilizce hem İspanyolca olarak, Fransa'daki "Biyonenerji ve Protein Mühendisliği Laboratuvarı"nın internet sayfasında ve "Şili Biyoloji Topluluğu"nun internet sayfasında da yayınlanmaktadır.

Türkiye'de Yaratılış, Adnan Oktar Sayesinde Okullarda

Londra merkezli, İngilizce olarak basılan haftalık ekonomi ve haber dergisi The Economist, yaratılış inancının yayılmasında Adnan Oktar'ın etkisine, bir kez daha yer verdi. Haftalık tirajı yaklaşık 1.2 milyon olan derginin 1 Kasım 2007 tarihli sayısında, Sayın Adnan Oktar'dan şöyle bahsedildi:

... Türk okullarında şimdi Akıllı Tasarım okutuluyor. Bu büyük ölçüde Bilim Araştırma Vakfı'nı kuran vaiz Adnan Oktar sayesinde. [Oktar] 4.5 milyon takipçisi olduğunu öne sürüyor ve onun Yaratılış Atlası kitabı bütün Müslüman dünyasında ve Avrupa’da dağıtıldı. Ayrıca onun organizasyonu, Darwin ile terörizm, faşizm ve komünizm arasında bağlantı kuruyor...

Gelin Birlik Olalım...

Bugün gündemde olan, çeşitli gazete ve dergilerin ana konusunu oluşturan pek çok haber, Harun Yahya kitaplarında ve sitelerinde bundan birkaç yıl önce kapsamlı şekilde gündeme getirilmişti. Örneğin, 2007 yılının içinde bulunduğumuz son aylarında konu edilen dinler arası birlik çağrısı, Sayın Harun Yahya tarafından, bundan 3 yıl önce 2004 yılında basılan ve internete konulan "Gelin Birlik Olalım" kitabında ve www.kitapehli.com internet sitesinde detaylı olarak ele alınmış ve bu konunun İslam, Hıristiyanlık ve Musevilik yönünden tüm dünyaya getireceği faydalar açıkça belirtilmişti. Bugün aynı konu İslam dünyasının en önemli 138 temsilcisi tarafından yazılıp imzalanan ve Papa 16. Benedict, Constantinople Ortodox Kilisesi Patriği Bartholomew 1 ve tüm diğer Ortodox patrikleri, Başpiskopos Dr. Rowan Williams ve dünya çapındaki tüm protestan kiliselerine gönderilen "barış çağrısı" mektubu ile gündeme gelmiştir.

Darwin’in Teorisini Çöpe Atan Harun Yahya

İsviçre, Cenevre'de basılan günlük gazete Le Courrier, 29 Ekim 2007 tarihli sayısında Sayın Adnan Oktar'dan "Evrimi reddeden ve Darwin’in teorisini çöpe atan Harun Yahya" olarak bahsetti. Söz konusu haberde, yaratılışçılığın Sünni Müslüman çevrede etkili bir şekilde yayılmasının, bu senenin en şaşırtıcı olaylarından biri olduğu ifade edildi. Bu gelişmenin sebebi olarak gösterilen Adnan Oktar'la ilgili şöyle bildirildi:
... Harun Yahya müstear isimli Türk bir yazar, Yaratılış Atlası isimli lüks ve son derece ağır eserinin yüklü miktarda dağıtımını gerçekleştirerek bir anda ün kazandı. Pek çok dile çevrilmiş olan eser, Amerika ve Avrupa’da sayısız lise ve üniversiteye taahhütlü ekspres paket şeklinde ulaştı. Hiç şüphesiz eğer Harun Yahya'nın... Arap ve Müslüman ülkelerdeki okullarda, komünizm ve Nazizmin kaynağı olarak gösterdiği Darwinizm'i ve evrim eğitimini, biyoloji derslerinden çıkarttırmaktaki azmi olmasaydı, böylesine tanınmış bir kişi olmazdı.

Yaratılış Atlası Fransız Basınının Gündeminden Düşmüyor

Dünyanın 3. büyük, Fransa'nın en büyük haber ajansı olan Fransız Haber Ajansı (AFP-L'Agence France-Press), 29 Ekim 2007 tarihli haberinde, bir kez daha Yaratılış Atlası'na dikkat çekti. Haberde şöyle bildirildi:
… Bunların en son örneği de Harun Yahya imzalı ve Türkiye’de lüks bir kitap olarak basılmış Yaratılış Atlası isimli kitabın, uluslararası geniş çaplı dağıtımı oldu. Harun Yahya bu kitabında, türlerin yaratıldıkları andan itibaren hiçbir değişime uğramadığını ispat etmeye çalışıyor.
Materyalizmin beşiği olan Fransa'nın, şimdiye kadar hiçbir yaratılışçı çalışmaya tepki göstermezken, Yaratılış Atlası'na sürekli olarak dikkat çekmesi, fikri mücadelede ciddi darbe almış olmasındandır. Fransız basınında, Harun Yahya'nın çalışmalarının "en etkili" yaratılışçı hareket olarak lanse edilmesi ve materyalist-Darwinist çevrelerde görülen panik, ideolojilerindeki mağlubiyetin önemli bir göstergesidir.

Darwinizm Çürütüldü Sitesi Der Spiegel'de...

Avrupanın en büyük haftalık dergisi Der Spiegel, 26 Ekim 2007 tarihinde Harun Yahya'nın çalışmalarına bir kez daha yer verdi. 6.5 milyon okuyucusu olan dergide şöyle aktarıldı:
[Google arama sitesinde] ilk on satır www.DarwinismRefuted.com (Darwinizm Çürütüldü) ve Evolution-facts.org adreslerine ait linklerdi; yani Yaratılışçılara aitti... DarwinismRefuted.com’da evrim karşıtı pek çok kitap ve video bulunuyor. Darwinizm’in İnsanlığa Getirdiği Belalar, Evrim Aldatmacası, Türlerin Evrimi Yanılgısı bunlardan birkaçı. Site, İslami bir yaratılışçı olan Harun Yahya’ya ait. Yazarın asıl adı ise Adnan Oktar...

Habere konu olan site, Harun Yahya'nın çalışmalarından derlenerek hazırlanmış
www.DarwinismRefuted.com sitesi.

Evrim Karşıtı Bir Müslüman: Harun Yahya

İspanya'nın eski İslam merkezi Kordoba bölgesinde okunan, İspanyolca günlük gazete Córdoba, 26 Ekim 2007 tarihli sayısında "Yaratılışçıların Taksonomisi" başlıklı bir köşe yazısına yer verdi. Miguel Aguilar makalesinde, kendisine hediye gelen Yaratılış Atlası kitabından duyduğu heyecanı anlatmakta ve Atlas'la ilgili şöyle bildirmekte:
... Kitap canlı türleri ile fosilleri içeren bir katalogtu, başlığının Yaratılış Atlası olduğunu fark edene kadar anlamı gözümden kaçmıştı. Renkli yedi yüz sayfa boyunca Harun Yahya, bir kesinlik içerisinde dünyayı tüm türler ile birlikte Allah’ın yarattığını ve evrimin terörizmin gerçek kaynağı olduğunu gösteren, birbiriyle bağlantılı iddialı bir sav ortaya koyuyordu.
Evrim karşıtı bir Müslüman ile karşılaşmak benim için bir sürpriz olmuştu. Bu karşıtlığın inançlarıyla bağdaşmadığını söylemiyorum; sadece bu tür mesajların Doğu’dan gelmesine alışkın değiliz...

Evrim Teorisinin Çöküşü Rusya Gündeminde

Moskova'da basılan ve 3.1 milyon tirajı ile Rusya'nın en çok okunan günlük gazetesi Komsomolskaya Pravda, 18 Ekim 2007 tarihli yayınında, Harun Yahya'nın evrim teorisine karşı verdiği fikri mücadeleye yer verdi. Kapaktan verilen haber, "Bilim Adamları Allah’ı Arıyor - Etrafımızdaki Dünya Kendiliğinden Var Olmadı. O Yaratıldı" ana başlığı altında aktarıldı. 1925'te Genç Komünist Birliğin resmi yayın organı olarak kurulan gazetede, evrim teorisinin sorgulanması, hatta iman eden bilim adamlarının görüşlerine yer vererek, bilimin cevap veremediği metafizik sorular yayınlaması, Rusya'da materyalizm ve Darwinizm'in ciddi bir darbe almış olduğunu göstermektedir. Rusya'da senelerdir Harun Yahya'nın onlarca Rusça kitabının okunup 70 yakın belgeselinin izlenmesi, yazarın Rusça sitelerinden binlerce eser indirilerek fikirlerinin yakından takip edilmesi, günümüzde Rus halkının Allah'a imana yaklaşmasında, hiç kuşkusuz son derece etkili olmuştur. Harun Yahya'nın anti-materyalist, anti-Darwinist, anti-komünist görüşlerinin yaygınlaşması, bugün Rusya'da da meyvelerini vermektedir. Bu sol görüşlü gazetenin söz konusu haberinde ise, "Darwin doğruyu söylemiyor muydu?" başlığının ardından şöyle bildirildi:
Rusya'daki bazı blog siteleri kısa bir süre önce, internetteki "Evrim Teorisinin Çöküşü" adlı ilgi çekici bir çalışmayı tartışıyorlar. Yazarı, Türkiye'den Bilim Araştırma Vakfı Başkanı Adnan Oktar. Bu kitap birkaç sene önce basılmış; 13 dile çevirilmiş ve 54 ülkede yayınlanmıştır. Kitabın konusu ve amacı –Darwinizmin sahtekarlıklarını ortaya çıkartmak…
Eğer Darwin’in teorisi yanlışsa, bu durumda Oktar’ın bana ulaşan kitabıyla beni ikna ettiği gibi, evrenin tek yaratıcısı ve evrendeki yüce akıl, yalnız Allah olabilir...
Kitabın adı Biz İnanıyoruz idi, kitapta çeşitli ülkelerden dönemin en tanınmış 53 fizik, kimya, biyoloji bilim adamı (onların arasında Nobel ödüllü bilim adamları da vardı), evrenin kaostan tesadüf eseri var olması için son derece düzenli ve mükemmel kanunlara sahip olduğunu bildiriyorlar. Ayrıca tanıdığım bir sürü bilim adamı vardır ki, mulakat aldığım zaman mikrofonu kapattıktan sonra bazı itiraflarda bulunuyorlar. Basına yansıtmamak kaydıyla diyorlar ki herhangi bir keşifin son aşamasına yaklaştıklarında, sanki bir demir kapıyla yüz yüze geliyorlar ve o kapıyı açmakta çok zorlanıyorlar. Ama eğer o kapıyı aşarlarsa, o zaman şok bir durumla karşı karşıya kalıyorlar: "Bizi çevreleyen herşey olağanüstü komplekslik ve mükemmel mantıkla kurulmuş" Fakat deli ve dindar olarak gözükmemek için, kimse bu fikirleri açık ifade etmek istemiyor Buna tek cesaret eden dünyaca meşhur akademisyen, psikiyatri ve nöroloji professörü Vladimir Behterev'in torunu, Beyin Enstitüsü Başkanı Prof. Natalya Behtereva idi. Ömrünü beyin araştırmasına adayan Prof. Behtereva verdiği bir mulakatında şöyle bir itirafta bulunuyor: "Beyni her yönüyle incelemek mümkün değildir, çünkü beyin evrensel bir sır oluşturuyor. Ben, beynimizin Allah tarafindan yaratıldığını, aklımızı ve düşünme sürecimizi yönlendirdiğine büyük ihtimal veriyorum" diye konuştu…
Amerikalı bilim adamları, düşüncelerinde daha özgür oldukları için, Allah'ın mucizelerini kabul etmekte tereddüt etmiyorlar. Örneğin Pensilvanya Eyaleti, Bethlehem şehrindeki Lehigh Üniversitesi’nde görev yapan Amerikalı biyokimya profesörü, Darwin’in Kara Kutusu kitabında şöyle bir itirafta bulunuyor:
Son 50 yıldır biyokimya uzmanları, insan hücresinin çok önemli sırlarını keşfettiler. Bu sırları ortaya çıkarabilmek için, on binlerce bilim adamı hayatlarını laboratuvar çalışmalarına ve araştırmalara adadı; fakat canlı hücrenin incelemesi için verdiğimiz bütün çabalar, bizi tek sonuca getirdi: "Yaratılış".

Bu haberin devamını okumak için başlığa tıklayınız...

Harun Yahya sitelerindeki bazı okuyucu mesajları...

MaşaAllah, çalışmalarınıza devam edin. Allah sizi korusun. Çalışmalarınıza devam edin ve Allah’ın dinini yayın.
Faisal ve Shakaib – İngiltere

Ben Endonezyalı bir müslüman din adamıyım. İnternet sayfanız için çok teşekkür ederim ve çok şükrediyorum, çünkü vereceğim dersler için çok değerli kaynak oluşturuyor. Bir kısmını bilgisayarıma indirdim, ve bunların hepsini okumaya çalışıyorum inşaAllah. Bunlardan bir kar elde edecek şekilde kullanmıyorum, söz veriyorum. Eserlerinizi elimden gelen en iyi şekilde çevirip arkadaşlarıma yayacağım. Tekrar çok teşekkür ederim Bay Harun Yahya ve harunyahya.com için çalışan herkes. Saygılarımla.
Risza Maulana – Endonezya

Merhaba, Ben Harun Yahya eserlerinin coşkulu ve hevesli bir okuyucusuyum. Lütfen bu güzel çalışmalarınıza devam edin! Allah adına ve insanlık için çok müthiş bir çalışma yapıyorsunuz!
Usman Afzal

Esselamu Aleykum, sevgili baylar, ilk olarak bana Harun Yahya gibi bir yazarı bulma imkanı verdiği için Allah’a şükrederek başlamak istiyorum. Harun Yahya ve eserleri, bilimsel açıklamalar yoluyla çok fazla bilgi sunarak ve Darwin teorisini çürüterek Müslümanların imanlarını çok fazla kuvvetlendirmek üzerine yoğunlaşmış. Bir kaç yıl önce Harun Yahya’nın evrenin yaratılışı adlı eseri ile karşılaşmıştım, ancak şimdi internet sayfanızı inceleme imkanı buldum. Size bu mesajı yazmamın amacı, Harun Yahya’nın değerli eserlerini kendi ana dilim olan Malezyacaya çevirmek istiyorum. Eğer imkan verilirse aynı zamanda Harun Yahya eserlerini kendi blog sayfamda ve internet sayfamda da yayınlamak istiyorum inşaAllah. Sizinle daha fazla ne şekillerde ortak çalışmalar yapabiliriz, bu konularda sizinle görüşmek istiyorum. Vaktiniz ve ilginiz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkürler ve en iyi dileklerimle.
Nu’mane Noordin

Sayın sorumlu, esselamu aleykum! İlk olarak lütfen Harun Yahya yani Adnan Oktar’a tüm yaptığı çalışmalar, müslüman ve müslüman olmayan tüm toplumlar için yaptıklarından dolayı teşekkür etmeme izin verin. Ben Harun Yahya eserlerini, kitap ve belgeselleri Dari diline çevirmek istiyorum. Bunları satmak ve pazarlamak için değil, yalnızca Dari dili konuşan müslümanlara bir katkı olması için inşaAllah. Bu konuda fikirlerinizi bekliyorum. Size tüm zamanların en güzel hizmetleri olan çalışmalarınızdan dolayı tekrar teşekkür ederim. Saygılarımla.
Massuod Ahmad "Hemmat" - Kabul, Afghanistan

Sizin internet sayfanızı bulmak benim için çok büyük bir mutluluk. İslamın Yükselişi internet sayfanız gerçekten harika. Elhamdulillah. Allah yaptıklarınızı kabul etsin ve sizi ödüllendirsin. Amin.
Ikrame Ul Haque – S.Arabistan

Esselamu aleykum kardeşlerim, Harun Yahya belgesellerini norveç diline çevirmek istiyoruz ve ilk olarak da Kuran Mucizeleri filmiyle başlamak istiyoruz. Şehir kütüphanemize Harun Yahya’nın bazı belgesellerini ekledik ve çok güzel bir yanıt aldık. Bu belgeseller norveç diline çevrilirse çok iyi olur. Bizim amacımız tüm büyük şehir kütüphanelerine, camilere ulaşmak ve onları bizim norveççe internet sayfamıza yönlendirmek. Çevirisini tamamladıktan sonra yayınlamaları için devlet tv kanalıyla da görüşeceğiz. Daha sonra eğer herşey planladığımız gibi olursa, tüm İskandinav ülkeleri benzer dilleri konuştukları için İsveç ve Danimarkadaki kardeşlerimize de aynısını yapmalarını söyleyeceğiz inşaAllah.
Amer Saleem – Norveç

Sevgili Harun Yahya Bey, Esselamu aleykum, size saygıyla, samimi şükran duygularımı iletmek ve yaptığınız asil çalışmadan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ben Bangladeşliyim. İnternet sayfanızı ziyaret ettim ve farklı konulardaki eserlerinizi gördüm. Bütün eserleriniz harika ve dinimizle ilgili pek çok konuyu daha iyi anlamama yardımcı oluyor. Özellikle de son çalışmalarınız beni hayrete düşürdü. Allah size yardım etsin. Allah size uzun ömür versin diye dua ediyorum ve size en iyi dileklerimi sunuyorum. Eğer yapabileceğim birşey olursa yardımcı olmak isterim.
Syed Istiaq

Hayatımda bulduğum en güzel bilgi bu.
tridweep sahoo – Hindistan

Sevgili kardeşlerim, sizinle birlikte çalışmayı çok isterim.
Akram Ahmed- Bahreyn

SİZİ SEVİYORUM. Sitenizdekiler % 100 doğru. Fakat insanların çoğu dünyevi ilişkiler içinde, para, mevki gibi konularla dikkatlerini tamamen kaybetmiş durumdalar ve bunun geçiciliğini anlamıyorlar.
Sunny – İskoçya

Esselamu aleykum, siteniz çok ilginç ve müslüman ümmete çok yardım ediyor.
UMAR ABUBAKAR PINDIGA – Nijerya

Kendi internet sayfamızı açacağız, ana sayfamızda Kuran Mucizeleri kitabınızı eklemek istiyoruz.
Mohammad Aamir Dalvi – Hindistan

Sayın bayım, benim adım Samiul Huq. Ben bangladeşliyim. Burada çok büyük sayıdaki müslümanlar sizin yazdığınız güzel çalışmalardan istifade ediyorlar. Ben kendim de sizin eserlerinizin bir hayranıyım ve bütün eserlerinizi bangladeşe getirmek istiyorum. Eserlerinizi kendi dilimizde hazırlamak ve ülkemdeki insanlara dağıtmak istiyorum. Dinime bu şekilde hizmet etmeme izin verirseniz çok teşekkür ederim. Allah sizi ödüllendirsin.
sami huq

Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Kalbimizdeki hastalıkları iyileştiriyorsunuz.
DR.SHAIKH SIRAJ AHMED – Hindistan

Fransız Öğrenciler Evrim Teorisine Karşı Direniyor

Fransa'nın lider günlük gazetelerinden Le Figaro gazetesi, 18 Ekim 2007 tarihinde Yaratılış Atlası'nın Fransa'daki etkilerini yeniden değerlendirdi. 400.000 tirajlı gazetedeki söz konusu haber, "Darwinizm Tartışması Fransa'da Gittikçe Yaygınlaşıyor" başlığı ile yer aldı. Fransa'da "derslerin içeriğini protesto eden öğrenci sayısının gittikçe artmasından" ve "bazı öğrencilerin ısrarlı sorularına karşı nasıl cevap vereceklerini bilemeyen öğretmenler"den bahsedilen haberde, "Yıllardır ABD’yi kasıp kavuran insanın yaratılışı tartışması, Fransız okullarını da sallamaya başladı." denilmekte.

Ayrıca Yaratılış Atlası'nın Paristeki kitapçılarda satıldığı bildirilen haberde, "İnternet Sitelerinin Etkisi" alt başlığı ile şöyle aktarıldı:

Yaratılışçı sitelerin etkisi ve bu teorilerin gittikçe yayılıyor olması, önemli bir gerçek. Geçen Şubat ayında okullar, 770 sayfa boyunca Darwinizm'i inkar eden Yaratılış Atlası isimli lüks bir kitabı postadan teslim aldılar. Harun Yahya isimli bir Türk tarafından yazılan eser, Türkiye ve Almanya’dan gönderilmişti ve "evrimcilerin aldatmacalarını, yanıltıcı iddialarını" herkese duyurmayı amaçlıyordu..."

Le Figaro gazetesi, Fransa'daki öğrencilerin evrim teorisine karşı tepkisini ise şöyle anlattı:

Başka bir eğitmen, bir tarih öğretmeni, kontrol ettiği ödevler arasında, internetten araştırılarak yapılmış ve neredeyse yarısını, öğrencilerinin inatla desteklediği yaratılış teorisinin oluşturduğu, bir ödeve rastladı. Bu tür konular genç Müslümanları, bazı Adventist Protestan kiliselerine bağlı öğrencileri, özellikle genç Yahova şahitlerini, aynı zamanda Katolikleri ve genç Yahudileri etkiliyor. Paris’in geleneksel Yahudi mahallelerindeki okullarda eğitim veren bazı öğretmenler, artık "evrim teorisine karşı gittikçe daha belirginleşen bir direnme" hissettiklerini bildiriyorlar... [Evrim teorisine şüphe ile yaklaşan] bu öğrencilerin içinde en sert olanları, derste susma ve kınayıcı bir hava içinde izleme eğiliminde oluyorlar...

Evrim Teorisine Saldırı: Yaratılış Atlası

Ortodoks Kilisesi'ne ait "Sedmitza" adlı "Kilise - Bilim Merkezi" sitesinde, 12 Ekim 2007 tarihinde Avrupa Konseyi'nin yaratılışçılığın okullarda okutulması ile ilgili kararlarına yer verildi. Haberde raporun "Darwin'in evrim teorisine son dönemlerde gerçekleştirilen saldırılar"dan bahsettiğine değinilerek, "Müslüman (Türk) yaratılışçılık konusu özellikle vurgulanıyor. Yaratılış Atlası adlı eserin, binlercesi Belçika, Fransa, İspanya ve İsviçre'de dağıtıldı." diye bildirildi. Ayrıca haberde yaratılışçılığın etkisinin Avrupa'da giderek arttığı, hatta Batı Avrupa ve eski SSCB ülkelerin daha dindar hale geldiklerinden ve yaratılışı okul programlarına almak için ciddi çaba gösterdiklerinden de bahsedildiği ifade edildi. Bu Hıristiyan sitede, Konsey'in kararı aşağıdaki ifadelerle eleştirilerek, durumun anormalliği vurgulandı:
Avrupa parlamentosunun yeni beyannamesi Darwin teorisinden şüphelenmeyi dahi yasaklamıştır ve şühpelenmenin insan hakları için tehlike oluşturduğunu iddia

Kazakistan'da Harun Yahya Fosil Sergisi...

Kazakistan’ın Başkenti Astana’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Kültür Merkezi'nde, Bilim Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen "Yeryüzündeki Yaratılış Gerçeği" adlı fosil ve afiş sergisinin açılışı, 12 Ekim 2007 tarihinde gerçekleşti. 400 m2’lik alanda milyonlarca senelik 65 fosil ve 40 afişin sergilendiği ve Eğitim ve Bilim Bakanlığı'ndan yetkililerin bulunduğu organizasyona, çok sayıda öğrenci ve Kazak vatandaşı katıldı. 12 Kasım'a kadar sürecek olan serginin açılışı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Müzesi yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. Törenle açılan sergide, müze yöneticisi bayan yaptığı konuşmada, bütün dünyada takdirle karşılanan yazar Harun Yahya'ya teşekürlerini bildirerek, Bilim Araştırma Vakfı'nın böyle mükemmel bir sergiyi Kazakistan’da Başkent Astana’da düzenlemesinin, kendileri için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu; ayrıca sergilenen fosillerin gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte, evrim teorisine çok ağır bir darbe vurduğunu ifade etti.

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Zhanseit K. Tuimebayev, serginin açılışından dolayı memnuniyetini ileterek bizzat katılacağını bildirdi. 70 yıldır Darwinist-komünist rejim altında ezilerek yaşayan Kazakistan halkı sergiye büyük ilgi göstererek, Harun Yahya'ya minnettarlıklarını bildirdiler. Yazarın Yaratılış Atlası ve Rusça kitaplarından örneklerin de bulunduğu sergiyi, üniversite öğrencileri ve başkentte bulunan 40'a yakın ilk-orta okul öğrencileri gruplar halinde ziyaret ettiler.

Serginin yoğunluğundan dolayı, müzenin ikinci katındaki evrim teorisini ve sözde taş devrini anlatan bölüm, müze yetkilileri tarafından iptal edilerek; yerine Bilim Araştırma Vakfı'nın "Yaratılış Gerçeği" sergisi yerleştirildi. Başta Devlet televizyonu olmak üzere, çok sayıda yerel televizyon kanalı, hem ana haberlerinde hem de özel programlarında yaratılış sergisi ve Harun Yahya hakkında haber yayınladılar. Birçok radyo kanalı serginin duyurusunu yaparken, yazılı basında da sergi ile ilgili çok sayıda haber yer aldı.

Göz Kamaştırıcı Bir Kitap: Yaratılış Atlası

ABD'nin Alabama eyaletinde basılan günlük gazete The Huntsville Times, 12 Ekim 2007 tarihli baskısında Yaratılış Atlası ile ilgili şu satırlara yer verdi:

Yaratılış Atlası, Cilt 1, Harun Yahya

Bu göz kamaştırıcı, büyük boyutlardaki kitap, birbiri ardınca sayfalarda, milyonlarca yıllık fosillerin renkli fotoğrafları ile, hiç değişmemiş bugün yaşayan örneklerinin resimlerini yan yana sunuyor.

Evrimci teorilere karşı Müslüman bakış açısıyla yapılan bir saldırı olan bu kitap, modern evrimci görüşleri şüpheyle öğreten her öğretmen veya dini lider tarafından kullanılabilir.

Kitap DVD şeklinde bir belgeselle birlikte sunuluyor: “Fosiller Evrimi Yalanlıyor”

Gerçek adı Adnan Oktar olan Yahya, herhangi bir “ara-geçiş” hayvanına ait fosilin hiçbir zaman bulunmadığını göstermek üzere tasarladığı kitabını, yedi ciltlik bir seri olarak planlıyor.

Yaratılış Atlası'nın, İsveç'teki Etkileri...

Yaklaşık 200.000 tirajlı İsveç'in günlük gazetelerinden Svenska Dagbladet, 4 Ekim 2007 tarihinde Yaratılış Atlası ile ilgili ikinci bir habere yer verdi. İsveç'in üçüncü büyük gazetesi olan Svenska Dagbladet, Avrupa Konseyi'nin yaratılışçılığın okullarda okutulmasını tartıştığı toplantıya yer vererek, Yaratılış Atlası ile ilgili şöyle bildirdi:
... Hıristiyan veya Müslüman olsun dindarlar, insanın hayvandan geldiği görüşünü kabul etmiyorlar, bunun yerine dini esaslara göre yaratılışın geçerli olduğunu savunuyorlar.
En çarpıcı açıklama ise Müslümanlar yönünden geliyor. Türk yaratılışçı Harun Yahya’nın açıktan açığa gerçekleştirdiği zengin kampanyası, Avrupa’daki okullara ve karar mercilerine ulaştı. Yaratılış Atlası adındaki referans kitabıyla Fransa, Belçika, İspanya ve İsviçre’deki okullara yayıldı.
Şimdiye dek bu ağır atlaslardan iki cilt yayınlandı (toplam yedi cilt olması planlanıyor) ve hedefi evrim teorisinin kökenlerimiz hakkındaki iddiasının, İncil ve Kuran’a göre hatalı olduğunu göstermek. Aynı zamanda İsveç’teki tüm Parlamento Üyelerinde de söz edilen kitaplardan bulunuyor...

Materyalist Felsefeyle Savaşan Kitap: Yaratılış Atlası

Belçika'da Fransızca olarak basılan aylık dergi Espace de Libertés, Ekim 2007 sayısında Yaratılış Atlası'nın içeriğini konu alan bir habere yer verdi. Haberde Adnan Oktar'ın Yaratılış Atlası kitabında, "21. yüzyılın şüpheciliğinden faydalanarak", Allah inancını "sade ve gücünü artırmış bir anlatımla" anlattığı bildirildi. Ayrıca haberde Atlas'la ilgili şöyle aktarıldı:

Güzel bir obje olarak Yaratılış Atlası çok miktarda okullara ve halk kütüphanelerine gönderildi. Büyük formatta, bol resimli, 772 sayfa kaygan kağıda basılı kitap, hem çok çekici ve hem de çok anlaşılır bir üslupta. Kitabın formu hoşa gitmeyecek gibi değil...

Eğer kitap Darwin’in evrim teorisinin, dünya çapında bulunan fosillerin analizi yöntemiyle yapılan bir kritiği ise (büyük renkli fotoğraflar kitabın büyük bölümünü oluşturmakta) ve amacı evrimin geçiş aşamalarını gösteren hiçbir fosil bulunamadığı için, Darwin’in hatalı olduğunu ispatlamaksa; o zaman "yeryüzünde bulunan herşey Allah’ın eseridir" iddiasını özellikle tekrar teyit etmek, bir daha doğrulamak amacını gütmektedir.

... Bu ne olursa olsun tartışılmaz olan şu gerçeği ortaya koymak içindir: "Hayatın bütün detaylarında eşsiz yaratılış ve Yaratıcımız'ın sonsuz ilmi gizlenemeyecek şekilde apaçıktır."...

Sonuç olarak kitap, delillerin ardı ardına sıralanması ve materyalist felsefeyle savaşı amaçlayarak, son kanıt olarak her defasında Kuran’dan alıntılarla bitirilmekte. Yazar zaten kitapta, eserin içeriğini ve yazarın eğilimini mükemmel şekilde özetleyen bir bölümde okuru bilgilendiriyor: "Bu kitaplar tek bir amacı hedeflemektedir: Okuyucuya Kuran’ın mesajını iletmek ve Allah’ın varlığı, birliği ve ölümden sonrası üzerine düşünmeye teşvik etmek ve dinsiz ideolojilere karşı meydan okuyan kanıtları göstermek."...

Terörizmin Temelinde Darwinizm Var...

ABD'deki en iyi yerel günlük gazete olarak tanınan Walla Walla Union Bulletin gazetesi, 16 Eylül 2007 tarihinde Yaratılış Atlası ile ilgili bir makaleye yer verdi. Gazetenin yayıncısı Larry Duthie tarafından kaleme alınan makalede, Atlas'tan şu ifadelerle bahsedildi:

... Geçen hafta bir kitap yayıncısı büyük ciltli bir kitabının iki nüshasından birini editöre, birini de bana göndermiş. Oldukça ağır, büyük formatlı bu kitapların 800 adet çok güzel kuşe kağıda basılmış sayfaları, özenle hazırlanmış kapaklarla ciltlenmiş. Bu tür incelenmek üzere gönderilen nüshaları pek nadir görürüm, fakat bu büyük şey benim adıma gönderilmişti.

... Bu kitabın adı Yaradılış Atlası. Kitabı gözden geçirdim... [kitabın] bu olağandışılığının beni büyülediğini söyleyebilirim.

800 sayfanın büyük kısmı fosil fotoğraflarından oluşuyor ve bu şekliyle sergilenmek üzere sehpalarda sürekli tutulacak bir kitap kalitesinde üretilmiş. Fotoğraflar enstantane ve renkler çok güzel bir biçimde ayarlanmış...

Kitabın yazarı Adnan Oktar, Harun Yahya müstear ismiyle yazıyor... Fosil fotoğraflarının her biri, benzeri olan günümüzün hayvanı veya bitkisiyle birbirine bitişik konmuş.

566’ncı sayfada örneğin günümüz mayıs sineği larvası ile bir böcek fosilinin fotoğrafını yan yana konmuş... Başlıkta diyor ki 156 ila 150 milyon yıl arasında, Son Jurasik Çağda bulunan bir fosil. "Bugün yaşayan mayıs sineği larvaları ile 156 ilâ 150 milyon yıl yaşındakiler aynı. Bu bize evrimin bir senaryo olduğunu ve bilime dayalı olmadığını gösteriyor." diyor yazar.

Sayfa, sayfa her bir fosil fotoğrafının yanında pek az bir değişikle aynı mesaj bulunuyor. Yazarın mesajı kolay: Evrim, materyalist Charles Darwin’in bir kurgusu ve Darwin’in teorisi dünyadaki kötülüklerinin çoğunun kaynağı.

Bu kitabın bir dindar tarafından yazılmış olduğu açıkça görülüyor ve gerçekten de öyle. Harun dindar bir Müslümandır. Kendisinin iddiasına göre, eğer dünya sadece İslam’ı kucaklasa ve kötülük dolu evrimi reddetse çok daha güzel bir yer olur.

... Salı günü kitabın sayfalarını ağır ağır karıştırırken İkiz Kulelerin görüntüsü dikkatimi çekti. Tam ikinci uçak kuleye vurduğu anda fotoğraflanmış. Hatırlayacağınız gibi Salı günü 11 Eylül’dü. Doğrusu insanı sarsacak bir tesadüf oldu bu...

O sayfadaki bir başlıkta "Darwin ve Terörizm" yazıyordu. Fotoğrafın altındaki yazı ise şunu söylüyordu: "Hangi ideolojiyi desteklerlerse desteklesinler, tüm dünyada terör suçu işleyenler aslında Darwinisttir. Darwinizm çatışmaya değer veren -ve bu şekilde teşvik eden- tek felsefedir."

Tüm bunların nereden geldiğini görmek için önceki birkaç sayfaya baktım. Harun Yahya Charles Darwin’i teröristlerin havadaki intihar saldırılarından dolayı suçlamakla kalmıyor, Darwin’i bir önceki yüzyıldaki faşizm ve komünizmden dolayı da sorumlu tutuyor.

... Şubat ayında Yaratılış Atlası ciltlerini İngiltere, İskandinavya, Fransa ve Türkiye’deki bilim adamlarına ve okullara gönderdi. Şimdide öyle görülüyor ki gazetelere, editörlere ve yayıncılara gönderiyor... Bu koca kitabı kapatırken şunun farkına vardım... O, İslam etkinliğinin çok daha iyi bir biçimi...