Yoksa siz hala evrime mi inanıyorsunuz?Harun Yahya eserlerinin etkileri, çeşitli kamuoyu araştırmaları sonuçlarına da yansıyor; Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)'in yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, Türkiye'de Evrim teorisi doğrudur diyenler %10.7 oranında, buna karşılık, insanı Allah yaratmıştır diyen vatandaşlarımızın oranı ise %87.4 olarak belirtilmiş.

Bu araştırma sonucuna göre Türkiye'de, sadece 100 kişiden 11'i, Evrim Teorisine, yani canlılığın tesadüfler sonucu, milyonlarca yıl içersinde "kendiliğinden!" oluştuğuna inanıyor.

Oysa bu oran, 70'li yılların sonlarında %75 civarındaydı... Yani 100 vatandaşımızın 75'i evrim teorisinin dogru oldugunu zannediyordu.

Peki ne oldu da, böyle büyük bir değişim oldu?

Şüphesiz bu değişimdeki en büyük pay, Allah'ın vesile etmesiyle, Harun Yahya'nın eserleri ve faaliyetleridir.

Harun Yahya müstear isimli Adnan Oktar'ın, 1979 yılından günümüze kadar, evrim teorisinin geçersizliği ve yaratılış gerçeği konularında 50 den fazla kitap ve birçok belgesel filmi yayınlanmış, bu konuyla ilgili onlarca internet sitesi açılmıştır. Ayrıca, kendi ismi veya çeşitli müstear isimler altında 300'den fazla dergi ve gazetede makaleleri, 257 yerel ve bölgesel TV kanalinda belgeselleri sürekli olarak halen yayınlanmaktadır.

Adnan Oktar'ın fahri başkanı olduğu Bilim Araştırma Vakfı ve Milli Değerleri Koruma Vakfı ise, Türkiye'nin tüm illeri, ilçelerinin ve kasabalarının büyük çoğunluğunda, ikibinden fazla konferans düzenlemiştir.


TESEV'in raporunda açıklanan diğer kamuoyu araştırma sonuçlarını da aşağıda bilgilerinize sunuyoruz:

Türkiye'de, kendini "dindar" olarak niteleyenlerin oranı: %93,2
Devlet okullarında, zorunlu din dersi verilmeli diyenlerin oranı %82
İmam hatip mezunları istedikleri fakülteye girebilmeli diyenler %82
Hâkim türbanlı olsa rahatsız olmam diyenlerin oranı %71
İlkokul öğretmeni türbanlı olsa rahatsız olmam diyenlerin oranı: %70
Bunlara rağmen, ülke laiklik tehdit altında değil diyenler %73