Darwinizmi Kurtarmak İçin Artık Çok Geç!

Fransa'nın tanınmış haftalık haber dergilerinden Le Point, 25 Ekim 2007 tarihli sayısında "Darwin'i Kurtarın!" başlıklı bir habere yer verdi. Haberde, fen ve hayat bilgisi dersi öğretmenlerinin, yaratılışı savunan çalışmalar karşısında "kendilerini yetersiz hissetmelerine karşı" eğitmenlere yönelik bir eğitim organize edildiği duyuruldu. Eğitimin amacı olarak, dergide dikkat çekilen madde ise, "çok sayıda okula kısa süre önce baskın gerçekleştiren Yaratılış Atlası" oldu.

Harun Yahya'nın kaleme aldığı Yaratılış Atlası isimli eser ile ilgili Fransa'da çıkan yüzlerce haberden biri olan bu duyuru da, Fransız halkının bir kitap karşısında yaşadığı şoku ortaya koyuyor. Ayrıca söz konusu haber evrim teorisini öğretenlerin dahi, Yaratılış Atlası'ndaki deliller karşısında ne kadar aciz kaldıklarını gözler önüne seriyor. Bugün Darwin'i –dolayısıyla vasiyeti olan evrim teorisini- kurtarmak mümkün değildir. Çünkü gerçekler ortaya konmuş; bilim adına yalan söyleyenlerin maskeleri düşmüştür. Darwin ise gelmiş geçmiş en büyük bilim sahtekarlığının kurucusu olarak tarihte yerini almıştır.

Evrimciler Teorilerini Kaybetme Paniği Yaşıyor

Kanada'nın ulusal TV ve radyo haber yayıncısı CBC, 11 Mart 2007 tarihinde "Bilimsel topluluk evrim savunması için seferber oldu" başlıklı bir habere yer verdi. Söz konusu yayında evrim teorisi taraftarlarının, teorilerinin yıkılmasından dolayı duydukları endişe ve seferberlik ilan etmeleri konu alındı. Evrimcilerin duydukları korku ve endişeleri açıkça yorumlayan yazıda, Yaratılış Atlası'nın oluşturduğu bu etkiden şöyle söz edildi:

... Bilim adamlarını başka neler korkutuyor?... Avrupa’da insanlar Amerika’daki evrim tartışmaları karşısında başlarını kaşımakla yetinirlerdi; oysa şimdi alarma geçtiler. Yaratılışçılar çok fazla cephe açtılar ve geçen sonbaharda Avrupa Parlamenterler Konseyi bir rapor hazırlayarak bir uyarıda bulundu… Konseyin alarma geçmesine… aynı zamanda İslami yaratılışçı çalışmalar sebep oldu. Rapora göre Yaratılış Atlası adındaki Türk kitap Fransa, İsviçre, Belçika ve İspanya’da okullara gönderildi. Yazar ve İslami vaiz olan Harun Yahya, Darwinizm’i, "Şeytanın hilesi" olarak isimlendiriyor ve şöyle yazıyor: "Ancak (Darwinizm) şimdi çökmekte ve Darwinci global imparatorluğun içerisinde paniğe neden olmakta."… Büyük endişe mi? Evet...

Türkiye Şimdi Yaratılışçılığın Ana Merkezi

Biyolog Athel Cornish-Bowden ve María Luz Cárdenas tarafından, Şili Biyoloji Topluluğu'nun yıllık toplantısındaki konuşmalar esas alınarak hazırlanan makalede, Yaratılış inancının dünya çapındaki etkisi değerlendirildi. Biological Research adlı bilimsel derginin 2007 sayısında yayınlanan on sayfalık makalede, İngiltere, Almanya ve Polonya başta olmak üzere Batı Avrupa'da, Brezilya'da ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yaratılış inancının yayıldığına dikkat çekildi. Özellikle Harun Yahya'nın çalışmalarının, bu gelişimdeki etkisini vurgulayan makalede, Yaratılış Atlası ile ilgili şu bilgiler aktarıldı:

Yaratılışçılık farklı şekillerde geliyor. Türkiye şimdi ABD dışındaki yaratılışçı propagandanın ana merkezi ve Avrupa'daki Müslüman topluluklar üzerinde önemli bir etki sahibi...

2007 yılının başında Yaratılış Atlası'nın Fransa'da belirmesi, CESHE'nin (Tarih ve Bilim Topluluğu'nun) çeyrek yüzyıldır gösterdiği tüm faaliyetten çok daha fazla çalkantıya sebep olmuştur... Türkiye, ABD'nin dışında yaratılış propagandasının en önemli kaynağını teşkil ediyor. Elbette bu durum yaratılışçıların İngiltere, Almanya ve Fransa'daki Müslüman öğrencilerin desteğini kazanma konusundaki başarılarının sebebini açıklıyor...

Evrim Aldatmacası isimli kitap sadece Türkçe ve İngilizce olarak değil, aynı zamanda Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Arapça olarak da mevcuttur ve pek çok ülkede dağıtımı yapılmaktadır. Bu ülkelere Arjantin ve Latin Amerika'daki diğer ülkeler de dahildir.

Son zamanlarda, oldukça lüks bir şekilde üretilmiş ve bol resimli Yaratılış Atlası, çeşitli dillerde, farklı ülkelerden öğretmenlere, lise ve üniversitelere dağıtıldı. Kitabın giriş kısmındaki bir alıntı... "Fosil kayıtları belki de evrim teorisinin iddialarını çürüten en önemli delildir. Fosiller, Dünya üzerindeki canlı türlerinin en ufak bir değişikliğe uğramadıklarını ve birbirlerine gelişmediklerini ortaya koyuyor. Fosil kayıtlarını incelediğimizde, canlıların yüz milyonlarca yıl önce nasılsa bugün de tamamen aynı olduklarını görüyoruz. Bir başka deyişle canlılar kesinlikle evrim geçirmemişlerdir.”…

Aynı makale hem İngilizce hem İspanyolca olarak, Fransa'daki "Biyonenerji ve Protein Mühendisliği Laboratuvarı"nın internet sayfasında ve "Şili Biyoloji Topluluğu"nun internet sayfasında da yayınlanmaktadır.

Türkiye'de Yaratılış, Adnan Oktar Sayesinde Okullarda

Londra merkezli, İngilizce olarak basılan haftalık ekonomi ve haber dergisi The Economist, yaratılış inancının yayılmasında Adnan Oktar'ın etkisine, bir kez daha yer verdi. Haftalık tirajı yaklaşık 1.2 milyon olan derginin 1 Kasım 2007 tarihli sayısında, Sayın Adnan Oktar'dan şöyle bahsedildi:

... Türk okullarında şimdi Akıllı Tasarım okutuluyor. Bu büyük ölçüde Bilim Araştırma Vakfı'nı kuran vaiz Adnan Oktar sayesinde. [Oktar] 4.5 milyon takipçisi olduğunu öne sürüyor ve onun Yaratılış Atlası kitabı bütün Müslüman dünyasında ve Avrupa’da dağıtıldı. Ayrıca onun organizasyonu, Darwin ile terörizm, faşizm ve komünizm arasında bağlantı kuruyor...

Gelin Birlik Olalım...

Bugün gündemde olan, çeşitli gazete ve dergilerin ana konusunu oluşturan pek çok haber, Harun Yahya kitaplarında ve sitelerinde bundan birkaç yıl önce kapsamlı şekilde gündeme getirilmişti. Örneğin, 2007 yılının içinde bulunduğumuz son aylarında konu edilen dinler arası birlik çağrısı, Sayın Harun Yahya tarafından, bundan 3 yıl önce 2004 yılında basılan ve internete konulan "Gelin Birlik Olalım" kitabında ve www.kitapehli.com internet sitesinde detaylı olarak ele alınmış ve bu konunun İslam, Hıristiyanlık ve Musevilik yönünden tüm dünyaya getireceği faydalar açıkça belirtilmişti. Bugün aynı konu İslam dünyasının en önemli 138 temsilcisi tarafından yazılıp imzalanan ve Papa 16. Benedict, Constantinople Ortodox Kilisesi Patriği Bartholomew 1 ve tüm diğer Ortodox patrikleri, Başpiskopos Dr. Rowan Williams ve dünya çapındaki tüm protestan kiliselerine gönderilen "barış çağrısı" mektubu ile gündeme gelmiştir.

Darwin’in Teorisini Çöpe Atan Harun Yahya

İsviçre, Cenevre'de basılan günlük gazete Le Courrier, 29 Ekim 2007 tarihli sayısında Sayın Adnan Oktar'dan "Evrimi reddeden ve Darwin’in teorisini çöpe atan Harun Yahya" olarak bahsetti. Söz konusu haberde, yaratılışçılığın Sünni Müslüman çevrede etkili bir şekilde yayılmasının, bu senenin en şaşırtıcı olaylarından biri olduğu ifade edildi. Bu gelişmenin sebebi olarak gösterilen Adnan Oktar'la ilgili şöyle bildirildi:
... Harun Yahya müstear isimli Türk bir yazar, Yaratılış Atlası isimli lüks ve son derece ağır eserinin yüklü miktarda dağıtımını gerçekleştirerek bir anda ün kazandı. Pek çok dile çevrilmiş olan eser, Amerika ve Avrupa’da sayısız lise ve üniversiteye taahhütlü ekspres paket şeklinde ulaştı. Hiç şüphesiz eğer Harun Yahya'nın... Arap ve Müslüman ülkelerdeki okullarda, komünizm ve Nazizmin kaynağı olarak gösterdiği Darwinizm'i ve evrim eğitimini, biyoloji derslerinden çıkarttırmaktaki azmi olmasaydı, böylesine tanınmış bir kişi olmazdı.

Yaratılış Atlası Fransız Basınının Gündeminden Düşmüyor

Dünyanın 3. büyük, Fransa'nın en büyük haber ajansı olan Fransız Haber Ajansı (AFP-L'Agence France-Press), 29 Ekim 2007 tarihli haberinde, bir kez daha Yaratılış Atlası'na dikkat çekti. Haberde şöyle bildirildi:
… Bunların en son örneği de Harun Yahya imzalı ve Türkiye’de lüks bir kitap olarak basılmış Yaratılış Atlası isimli kitabın, uluslararası geniş çaplı dağıtımı oldu. Harun Yahya bu kitabında, türlerin yaratıldıkları andan itibaren hiçbir değişime uğramadığını ispat etmeye çalışıyor.
Materyalizmin beşiği olan Fransa'nın, şimdiye kadar hiçbir yaratılışçı çalışmaya tepki göstermezken, Yaratılış Atlası'na sürekli olarak dikkat çekmesi, fikri mücadelede ciddi darbe almış olmasındandır. Fransız basınında, Harun Yahya'nın çalışmalarının "en etkili" yaratılışçı hareket olarak lanse edilmesi ve materyalist-Darwinist çevrelerde görülen panik, ideolojilerindeki mağlubiyetin önemli bir göstergesidir.

Darwinizm Çürütüldü Sitesi Der Spiegel'de...

Avrupanın en büyük haftalık dergisi Der Spiegel, 26 Ekim 2007 tarihinde Harun Yahya'nın çalışmalarına bir kez daha yer verdi. 6.5 milyon okuyucusu olan dergide şöyle aktarıldı:
[Google arama sitesinde] ilk on satır www.DarwinismRefuted.com (Darwinizm Çürütüldü) ve Evolution-facts.org adreslerine ait linklerdi; yani Yaratılışçılara aitti... DarwinismRefuted.com’da evrim karşıtı pek çok kitap ve video bulunuyor. Darwinizm’in İnsanlığa Getirdiği Belalar, Evrim Aldatmacası, Türlerin Evrimi Yanılgısı bunlardan birkaçı. Site, İslami bir yaratılışçı olan Harun Yahya’ya ait. Yazarın asıl adı ise Adnan Oktar...

Habere konu olan site, Harun Yahya'nın çalışmalarından derlenerek hazırlanmış
www.DarwinismRefuted.com sitesi.

Evrim Karşıtı Bir Müslüman: Harun Yahya

İspanya'nın eski İslam merkezi Kordoba bölgesinde okunan, İspanyolca günlük gazete Córdoba, 26 Ekim 2007 tarihli sayısında "Yaratılışçıların Taksonomisi" başlıklı bir köşe yazısına yer verdi. Miguel Aguilar makalesinde, kendisine hediye gelen Yaratılış Atlası kitabından duyduğu heyecanı anlatmakta ve Atlas'la ilgili şöyle bildirmekte:
... Kitap canlı türleri ile fosilleri içeren bir katalogtu, başlığının Yaratılış Atlası olduğunu fark edene kadar anlamı gözümden kaçmıştı. Renkli yedi yüz sayfa boyunca Harun Yahya, bir kesinlik içerisinde dünyayı tüm türler ile birlikte Allah’ın yarattığını ve evrimin terörizmin gerçek kaynağı olduğunu gösteren, birbiriyle bağlantılı iddialı bir sav ortaya koyuyordu.
Evrim karşıtı bir Müslüman ile karşılaşmak benim için bir sürpriz olmuştu. Bu karşıtlığın inançlarıyla bağdaşmadığını söylemiyorum; sadece bu tür mesajların Doğu’dan gelmesine alışkın değiliz...

Evrim Teorisinin Çöküşü Rusya Gündeminde

Moskova'da basılan ve 3.1 milyon tirajı ile Rusya'nın en çok okunan günlük gazetesi Komsomolskaya Pravda, 18 Ekim 2007 tarihli yayınında, Harun Yahya'nın evrim teorisine karşı verdiği fikri mücadeleye yer verdi. Kapaktan verilen haber, "Bilim Adamları Allah’ı Arıyor - Etrafımızdaki Dünya Kendiliğinden Var Olmadı. O Yaratıldı" ana başlığı altında aktarıldı. 1925'te Genç Komünist Birliğin resmi yayın organı olarak kurulan gazetede, evrim teorisinin sorgulanması, hatta iman eden bilim adamlarının görüşlerine yer vererek, bilimin cevap veremediği metafizik sorular yayınlaması, Rusya'da materyalizm ve Darwinizm'in ciddi bir darbe almış olduğunu göstermektedir. Rusya'da senelerdir Harun Yahya'nın onlarca Rusça kitabının okunup 70 yakın belgeselinin izlenmesi, yazarın Rusça sitelerinden binlerce eser indirilerek fikirlerinin yakından takip edilmesi, günümüzde Rus halkının Allah'a imana yaklaşmasında, hiç kuşkusuz son derece etkili olmuştur. Harun Yahya'nın anti-materyalist, anti-Darwinist, anti-komünist görüşlerinin yaygınlaşması, bugün Rusya'da da meyvelerini vermektedir. Bu sol görüşlü gazetenin söz konusu haberinde ise, "Darwin doğruyu söylemiyor muydu?" başlığının ardından şöyle bildirildi:
Rusya'daki bazı blog siteleri kısa bir süre önce, internetteki "Evrim Teorisinin Çöküşü" adlı ilgi çekici bir çalışmayı tartışıyorlar. Yazarı, Türkiye'den Bilim Araştırma Vakfı Başkanı Adnan Oktar. Bu kitap birkaç sene önce basılmış; 13 dile çevirilmiş ve 54 ülkede yayınlanmıştır. Kitabın konusu ve amacı –Darwinizmin sahtekarlıklarını ortaya çıkartmak…
Eğer Darwin’in teorisi yanlışsa, bu durumda Oktar’ın bana ulaşan kitabıyla beni ikna ettiği gibi, evrenin tek yaratıcısı ve evrendeki yüce akıl, yalnız Allah olabilir...
Kitabın adı Biz İnanıyoruz idi, kitapta çeşitli ülkelerden dönemin en tanınmış 53 fizik, kimya, biyoloji bilim adamı (onların arasında Nobel ödüllü bilim adamları da vardı), evrenin kaostan tesadüf eseri var olması için son derece düzenli ve mükemmel kanunlara sahip olduğunu bildiriyorlar. Ayrıca tanıdığım bir sürü bilim adamı vardır ki, mulakat aldığım zaman mikrofonu kapattıktan sonra bazı itiraflarda bulunuyorlar. Basına yansıtmamak kaydıyla diyorlar ki herhangi bir keşifin son aşamasına yaklaştıklarında, sanki bir demir kapıyla yüz yüze geliyorlar ve o kapıyı açmakta çok zorlanıyorlar. Ama eğer o kapıyı aşarlarsa, o zaman şok bir durumla karşı karşıya kalıyorlar: "Bizi çevreleyen herşey olağanüstü komplekslik ve mükemmel mantıkla kurulmuş" Fakat deli ve dindar olarak gözükmemek için, kimse bu fikirleri açık ifade etmek istemiyor Buna tek cesaret eden dünyaca meşhur akademisyen, psikiyatri ve nöroloji professörü Vladimir Behterev'in torunu, Beyin Enstitüsü Başkanı Prof. Natalya Behtereva idi. Ömrünü beyin araştırmasına adayan Prof. Behtereva verdiği bir mulakatında şöyle bir itirafta bulunuyor: "Beyni her yönüyle incelemek mümkün değildir, çünkü beyin evrensel bir sır oluşturuyor. Ben, beynimizin Allah tarafindan yaratıldığını, aklımızı ve düşünme sürecimizi yönlendirdiğine büyük ihtimal veriyorum" diye konuştu…
Amerikalı bilim adamları, düşüncelerinde daha özgür oldukları için, Allah'ın mucizelerini kabul etmekte tereddüt etmiyorlar. Örneğin Pensilvanya Eyaleti, Bethlehem şehrindeki Lehigh Üniversitesi’nde görev yapan Amerikalı biyokimya profesörü, Darwin’in Kara Kutusu kitabında şöyle bir itirafta bulunuyor:
Son 50 yıldır biyokimya uzmanları, insan hücresinin çok önemli sırlarını keşfettiler. Bu sırları ortaya çıkarabilmek için, on binlerce bilim adamı hayatlarını laboratuvar çalışmalarına ve araştırmalara adadı; fakat canlı hücrenin incelemesi için verdiğimiz bütün çabalar, bizi tek sonuca getirdi: "Yaratılış".

Bu haberin devamını okumak için başlığa tıklayınız...

Harun Yahya sitelerindeki bazı okuyucu mesajları...

MaşaAllah, çalışmalarınıza devam edin. Allah sizi korusun. Çalışmalarınıza devam edin ve Allah’ın dinini yayın.
Faisal ve Shakaib – İngiltere

Ben Endonezyalı bir müslüman din adamıyım. İnternet sayfanız için çok teşekkür ederim ve çok şükrediyorum, çünkü vereceğim dersler için çok değerli kaynak oluşturuyor. Bir kısmını bilgisayarıma indirdim, ve bunların hepsini okumaya çalışıyorum inşaAllah. Bunlardan bir kar elde edecek şekilde kullanmıyorum, söz veriyorum. Eserlerinizi elimden gelen en iyi şekilde çevirip arkadaşlarıma yayacağım. Tekrar çok teşekkür ederim Bay Harun Yahya ve harunyahya.com için çalışan herkes. Saygılarımla.
Risza Maulana – Endonezya

Merhaba, Ben Harun Yahya eserlerinin coşkulu ve hevesli bir okuyucusuyum. Lütfen bu güzel çalışmalarınıza devam edin! Allah adına ve insanlık için çok müthiş bir çalışma yapıyorsunuz!
Usman Afzal

Esselamu Aleykum, sevgili baylar, ilk olarak bana Harun Yahya gibi bir yazarı bulma imkanı verdiği için Allah’a şükrederek başlamak istiyorum. Harun Yahya ve eserleri, bilimsel açıklamalar yoluyla çok fazla bilgi sunarak ve Darwin teorisini çürüterek Müslümanların imanlarını çok fazla kuvvetlendirmek üzerine yoğunlaşmış. Bir kaç yıl önce Harun Yahya’nın evrenin yaratılışı adlı eseri ile karşılaşmıştım, ancak şimdi internet sayfanızı inceleme imkanı buldum. Size bu mesajı yazmamın amacı, Harun Yahya’nın değerli eserlerini kendi ana dilim olan Malezyacaya çevirmek istiyorum. Eğer imkan verilirse aynı zamanda Harun Yahya eserlerini kendi blog sayfamda ve internet sayfamda da yayınlamak istiyorum inşaAllah. Sizinle daha fazla ne şekillerde ortak çalışmalar yapabiliriz, bu konularda sizinle görüşmek istiyorum. Vaktiniz ve ilginiz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkürler ve en iyi dileklerimle.
Nu’mane Noordin

Sayın sorumlu, esselamu aleykum! İlk olarak lütfen Harun Yahya yani Adnan Oktar’a tüm yaptığı çalışmalar, müslüman ve müslüman olmayan tüm toplumlar için yaptıklarından dolayı teşekkür etmeme izin verin. Ben Harun Yahya eserlerini, kitap ve belgeselleri Dari diline çevirmek istiyorum. Bunları satmak ve pazarlamak için değil, yalnızca Dari dili konuşan müslümanlara bir katkı olması için inşaAllah. Bu konuda fikirlerinizi bekliyorum. Size tüm zamanların en güzel hizmetleri olan çalışmalarınızdan dolayı tekrar teşekkür ederim. Saygılarımla.
Massuod Ahmad "Hemmat" - Kabul, Afghanistan

Sizin internet sayfanızı bulmak benim için çok büyük bir mutluluk. İslamın Yükselişi internet sayfanız gerçekten harika. Elhamdulillah. Allah yaptıklarınızı kabul etsin ve sizi ödüllendirsin. Amin.
Ikrame Ul Haque – S.Arabistan

Esselamu aleykum kardeşlerim, Harun Yahya belgesellerini norveç diline çevirmek istiyoruz ve ilk olarak da Kuran Mucizeleri filmiyle başlamak istiyoruz. Şehir kütüphanemize Harun Yahya’nın bazı belgesellerini ekledik ve çok güzel bir yanıt aldık. Bu belgeseller norveç diline çevrilirse çok iyi olur. Bizim amacımız tüm büyük şehir kütüphanelerine, camilere ulaşmak ve onları bizim norveççe internet sayfamıza yönlendirmek. Çevirisini tamamladıktan sonra yayınlamaları için devlet tv kanalıyla da görüşeceğiz. Daha sonra eğer herşey planladığımız gibi olursa, tüm İskandinav ülkeleri benzer dilleri konuştukları için İsveç ve Danimarkadaki kardeşlerimize de aynısını yapmalarını söyleyeceğiz inşaAllah.
Amer Saleem – Norveç

Sevgili Harun Yahya Bey, Esselamu aleykum, size saygıyla, samimi şükran duygularımı iletmek ve yaptığınız asil çalışmadan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ben Bangladeşliyim. İnternet sayfanızı ziyaret ettim ve farklı konulardaki eserlerinizi gördüm. Bütün eserleriniz harika ve dinimizle ilgili pek çok konuyu daha iyi anlamama yardımcı oluyor. Özellikle de son çalışmalarınız beni hayrete düşürdü. Allah size yardım etsin. Allah size uzun ömür versin diye dua ediyorum ve size en iyi dileklerimi sunuyorum. Eğer yapabileceğim birşey olursa yardımcı olmak isterim.
Syed Istiaq

Hayatımda bulduğum en güzel bilgi bu.
tridweep sahoo – Hindistan

Sevgili kardeşlerim, sizinle birlikte çalışmayı çok isterim.
Akram Ahmed- Bahreyn

SİZİ SEVİYORUM. Sitenizdekiler % 100 doğru. Fakat insanların çoğu dünyevi ilişkiler içinde, para, mevki gibi konularla dikkatlerini tamamen kaybetmiş durumdalar ve bunun geçiciliğini anlamıyorlar.
Sunny – İskoçya

Esselamu aleykum, siteniz çok ilginç ve müslüman ümmete çok yardım ediyor.
UMAR ABUBAKAR PINDIGA – Nijerya

Kendi internet sayfamızı açacağız, ana sayfamızda Kuran Mucizeleri kitabınızı eklemek istiyoruz.
Mohammad Aamir Dalvi – Hindistan

Sayın bayım, benim adım Samiul Huq. Ben bangladeşliyim. Burada çok büyük sayıdaki müslümanlar sizin yazdığınız güzel çalışmalardan istifade ediyorlar. Ben kendim de sizin eserlerinizin bir hayranıyım ve bütün eserlerinizi bangladeşe getirmek istiyorum. Eserlerinizi kendi dilimizde hazırlamak ve ülkemdeki insanlara dağıtmak istiyorum. Dinime bu şekilde hizmet etmeme izin verirseniz çok teşekkür ederim. Allah sizi ödüllendirsin.
sami huq

Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Kalbimizdeki hastalıkları iyileştiriyorsunuz.
DR.SHAIKH SIRAJ AHMED – Hindistan

Fransız Öğrenciler Evrim Teorisine Karşı Direniyor

Fransa'nın lider günlük gazetelerinden Le Figaro gazetesi, 18 Ekim 2007 tarihinde Yaratılış Atlası'nın Fransa'daki etkilerini yeniden değerlendirdi. 400.000 tirajlı gazetedeki söz konusu haber, "Darwinizm Tartışması Fransa'da Gittikçe Yaygınlaşıyor" başlığı ile yer aldı. Fransa'da "derslerin içeriğini protesto eden öğrenci sayısının gittikçe artmasından" ve "bazı öğrencilerin ısrarlı sorularına karşı nasıl cevap vereceklerini bilemeyen öğretmenler"den bahsedilen haberde, "Yıllardır ABD’yi kasıp kavuran insanın yaratılışı tartışması, Fransız okullarını da sallamaya başladı." denilmekte.

Ayrıca Yaratılış Atlası'nın Paristeki kitapçılarda satıldığı bildirilen haberde, "İnternet Sitelerinin Etkisi" alt başlığı ile şöyle aktarıldı:

Yaratılışçı sitelerin etkisi ve bu teorilerin gittikçe yayılıyor olması, önemli bir gerçek. Geçen Şubat ayında okullar, 770 sayfa boyunca Darwinizm'i inkar eden Yaratılış Atlası isimli lüks bir kitabı postadan teslim aldılar. Harun Yahya isimli bir Türk tarafından yazılan eser, Türkiye ve Almanya’dan gönderilmişti ve "evrimcilerin aldatmacalarını, yanıltıcı iddialarını" herkese duyurmayı amaçlıyordu..."

Le Figaro gazetesi, Fransa'daki öğrencilerin evrim teorisine karşı tepkisini ise şöyle anlattı:

Başka bir eğitmen, bir tarih öğretmeni, kontrol ettiği ödevler arasında, internetten araştırılarak yapılmış ve neredeyse yarısını, öğrencilerinin inatla desteklediği yaratılış teorisinin oluşturduğu, bir ödeve rastladı. Bu tür konular genç Müslümanları, bazı Adventist Protestan kiliselerine bağlı öğrencileri, özellikle genç Yahova şahitlerini, aynı zamanda Katolikleri ve genç Yahudileri etkiliyor. Paris’in geleneksel Yahudi mahallelerindeki okullarda eğitim veren bazı öğretmenler, artık "evrim teorisine karşı gittikçe daha belirginleşen bir direnme" hissettiklerini bildiriyorlar... [Evrim teorisine şüphe ile yaklaşan] bu öğrencilerin içinde en sert olanları, derste susma ve kınayıcı bir hava içinde izleme eğiliminde oluyorlar...

Evrim Teorisine Saldırı: Yaratılış Atlası

Ortodoks Kilisesi'ne ait "Sedmitza" adlı "Kilise - Bilim Merkezi" sitesinde, 12 Ekim 2007 tarihinde Avrupa Konseyi'nin yaratılışçılığın okullarda okutulması ile ilgili kararlarına yer verildi. Haberde raporun "Darwin'in evrim teorisine son dönemlerde gerçekleştirilen saldırılar"dan bahsettiğine değinilerek, "Müslüman (Türk) yaratılışçılık konusu özellikle vurgulanıyor. Yaratılış Atlası adlı eserin, binlercesi Belçika, Fransa, İspanya ve İsviçre'de dağıtıldı." diye bildirildi. Ayrıca haberde yaratılışçılığın etkisinin Avrupa'da giderek arttığı, hatta Batı Avrupa ve eski SSCB ülkelerin daha dindar hale geldiklerinden ve yaratılışı okul programlarına almak için ciddi çaba gösterdiklerinden de bahsedildiği ifade edildi. Bu Hıristiyan sitede, Konsey'in kararı aşağıdaki ifadelerle eleştirilerek, durumun anormalliği vurgulandı:
Avrupa parlamentosunun yeni beyannamesi Darwin teorisinden şüphelenmeyi dahi yasaklamıştır ve şühpelenmenin insan hakları için tehlike oluşturduğunu iddia

Kazakistan'da Harun Yahya Fosil Sergisi...

Kazakistan’ın Başkenti Astana’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Kültür Merkezi'nde, Bilim Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen "Yeryüzündeki Yaratılış Gerçeği" adlı fosil ve afiş sergisinin açılışı, 12 Ekim 2007 tarihinde gerçekleşti. 400 m2’lik alanda milyonlarca senelik 65 fosil ve 40 afişin sergilendiği ve Eğitim ve Bilim Bakanlığı'ndan yetkililerin bulunduğu organizasyona, çok sayıda öğrenci ve Kazak vatandaşı katıldı. 12 Kasım'a kadar sürecek olan serginin açılışı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Müzesi yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. Törenle açılan sergide, müze yöneticisi bayan yaptığı konuşmada, bütün dünyada takdirle karşılanan yazar Harun Yahya'ya teşekürlerini bildirerek, Bilim Araştırma Vakfı'nın böyle mükemmel bir sergiyi Kazakistan’da Başkent Astana’da düzenlemesinin, kendileri için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu; ayrıca sergilenen fosillerin gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte, evrim teorisine çok ağır bir darbe vurduğunu ifade etti.

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Zhanseit K. Tuimebayev, serginin açılışından dolayı memnuniyetini ileterek bizzat katılacağını bildirdi. 70 yıldır Darwinist-komünist rejim altında ezilerek yaşayan Kazakistan halkı sergiye büyük ilgi göstererek, Harun Yahya'ya minnettarlıklarını bildirdiler. Yazarın Yaratılış Atlası ve Rusça kitaplarından örneklerin de bulunduğu sergiyi, üniversite öğrencileri ve başkentte bulunan 40'a yakın ilk-orta okul öğrencileri gruplar halinde ziyaret ettiler.

Serginin yoğunluğundan dolayı, müzenin ikinci katındaki evrim teorisini ve sözde taş devrini anlatan bölüm, müze yetkilileri tarafından iptal edilerek; yerine Bilim Araştırma Vakfı'nın "Yaratılış Gerçeği" sergisi yerleştirildi. Başta Devlet televizyonu olmak üzere, çok sayıda yerel televizyon kanalı, hem ana haberlerinde hem de özel programlarında yaratılış sergisi ve Harun Yahya hakkında haber yayınladılar. Birçok radyo kanalı serginin duyurusunu yaparken, yazılı basında da sergi ile ilgili çok sayıda haber yer aldı.

Göz Kamaştırıcı Bir Kitap: Yaratılış Atlası

ABD'nin Alabama eyaletinde basılan günlük gazete The Huntsville Times, 12 Ekim 2007 tarihli baskısında Yaratılış Atlası ile ilgili şu satırlara yer verdi:

Yaratılış Atlası, Cilt 1, Harun Yahya

Bu göz kamaştırıcı, büyük boyutlardaki kitap, birbiri ardınca sayfalarda, milyonlarca yıllık fosillerin renkli fotoğrafları ile, hiç değişmemiş bugün yaşayan örneklerinin resimlerini yan yana sunuyor.

Evrimci teorilere karşı Müslüman bakış açısıyla yapılan bir saldırı olan bu kitap, modern evrimci görüşleri şüpheyle öğreten her öğretmen veya dini lider tarafından kullanılabilir.

Kitap DVD şeklinde bir belgeselle birlikte sunuluyor: “Fosiller Evrimi Yalanlıyor”

Gerçek adı Adnan Oktar olan Yahya, herhangi bir “ara-geçiş” hayvanına ait fosilin hiçbir zaman bulunmadığını göstermek üzere tasarladığı kitabını, yedi ciltlik bir seri olarak planlıyor.

Yaratılış Atlası'nın, İsveç'teki Etkileri...

Yaklaşık 200.000 tirajlı İsveç'in günlük gazetelerinden Svenska Dagbladet, 4 Ekim 2007 tarihinde Yaratılış Atlası ile ilgili ikinci bir habere yer verdi. İsveç'in üçüncü büyük gazetesi olan Svenska Dagbladet, Avrupa Konseyi'nin yaratılışçılığın okullarda okutulmasını tartıştığı toplantıya yer vererek, Yaratılış Atlası ile ilgili şöyle bildirdi:
... Hıristiyan veya Müslüman olsun dindarlar, insanın hayvandan geldiği görüşünü kabul etmiyorlar, bunun yerine dini esaslara göre yaratılışın geçerli olduğunu savunuyorlar.
En çarpıcı açıklama ise Müslümanlar yönünden geliyor. Türk yaratılışçı Harun Yahya’nın açıktan açığa gerçekleştirdiği zengin kampanyası, Avrupa’daki okullara ve karar mercilerine ulaştı. Yaratılış Atlası adındaki referans kitabıyla Fransa, Belçika, İspanya ve İsviçre’deki okullara yayıldı.
Şimdiye dek bu ağır atlaslardan iki cilt yayınlandı (toplam yedi cilt olması planlanıyor) ve hedefi evrim teorisinin kökenlerimiz hakkındaki iddiasının, İncil ve Kuran’a göre hatalı olduğunu göstermek. Aynı zamanda İsveç’teki tüm Parlamento Üyelerinde de söz edilen kitaplardan bulunuyor...

Materyalist Felsefeyle Savaşan Kitap: Yaratılış Atlası

Belçika'da Fransızca olarak basılan aylık dergi Espace de Libertés, Ekim 2007 sayısında Yaratılış Atlası'nın içeriğini konu alan bir habere yer verdi. Haberde Adnan Oktar'ın Yaratılış Atlası kitabında, "21. yüzyılın şüpheciliğinden faydalanarak", Allah inancını "sade ve gücünü artırmış bir anlatımla" anlattığı bildirildi. Ayrıca haberde Atlas'la ilgili şöyle aktarıldı:

Güzel bir obje olarak Yaratılış Atlası çok miktarda okullara ve halk kütüphanelerine gönderildi. Büyük formatta, bol resimli, 772 sayfa kaygan kağıda basılı kitap, hem çok çekici ve hem de çok anlaşılır bir üslupta. Kitabın formu hoşa gitmeyecek gibi değil...

Eğer kitap Darwin’in evrim teorisinin, dünya çapında bulunan fosillerin analizi yöntemiyle yapılan bir kritiği ise (büyük renkli fotoğraflar kitabın büyük bölümünü oluşturmakta) ve amacı evrimin geçiş aşamalarını gösteren hiçbir fosil bulunamadığı için, Darwin’in hatalı olduğunu ispatlamaksa; o zaman "yeryüzünde bulunan herşey Allah’ın eseridir" iddiasını özellikle tekrar teyit etmek, bir daha doğrulamak amacını gütmektedir.

... Bu ne olursa olsun tartışılmaz olan şu gerçeği ortaya koymak içindir: "Hayatın bütün detaylarında eşsiz yaratılış ve Yaratıcımız'ın sonsuz ilmi gizlenemeyecek şekilde apaçıktır."...

Sonuç olarak kitap, delillerin ardı ardına sıralanması ve materyalist felsefeyle savaşı amaçlayarak, son kanıt olarak her defasında Kuran’dan alıntılarla bitirilmekte. Yazar zaten kitapta, eserin içeriğini ve yazarın eğilimini mükemmel şekilde özetleyen bir bölümde okuru bilgilendiriyor: "Bu kitaplar tek bir amacı hedeflemektedir: Okuyucuya Kuran’ın mesajını iletmek ve Allah’ın varlığı, birliği ve ölümden sonrası üzerine düşünmeye teşvik etmek ve dinsiz ideolojilere karşı meydan okuyan kanıtları göstermek."...

Terörizmin Temelinde Darwinizm Var...

ABD'deki en iyi yerel günlük gazete olarak tanınan Walla Walla Union Bulletin gazetesi, 16 Eylül 2007 tarihinde Yaratılış Atlası ile ilgili bir makaleye yer verdi. Gazetenin yayıncısı Larry Duthie tarafından kaleme alınan makalede, Atlas'tan şu ifadelerle bahsedildi:

... Geçen hafta bir kitap yayıncısı büyük ciltli bir kitabının iki nüshasından birini editöre, birini de bana göndermiş. Oldukça ağır, büyük formatlı bu kitapların 800 adet çok güzel kuşe kağıda basılmış sayfaları, özenle hazırlanmış kapaklarla ciltlenmiş. Bu tür incelenmek üzere gönderilen nüshaları pek nadir görürüm, fakat bu büyük şey benim adıma gönderilmişti.

... Bu kitabın adı Yaradılış Atlası. Kitabı gözden geçirdim... [kitabın] bu olağandışılığının beni büyülediğini söyleyebilirim.

800 sayfanın büyük kısmı fosil fotoğraflarından oluşuyor ve bu şekliyle sergilenmek üzere sehpalarda sürekli tutulacak bir kitap kalitesinde üretilmiş. Fotoğraflar enstantane ve renkler çok güzel bir biçimde ayarlanmış...

Kitabın yazarı Adnan Oktar, Harun Yahya müstear ismiyle yazıyor... Fosil fotoğraflarının her biri, benzeri olan günümüzün hayvanı veya bitkisiyle birbirine bitişik konmuş.

566’ncı sayfada örneğin günümüz mayıs sineği larvası ile bir böcek fosilinin fotoğrafını yan yana konmuş... Başlıkta diyor ki 156 ila 150 milyon yıl arasında, Son Jurasik Çağda bulunan bir fosil. "Bugün yaşayan mayıs sineği larvaları ile 156 ilâ 150 milyon yıl yaşındakiler aynı. Bu bize evrimin bir senaryo olduğunu ve bilime dayalı olmadığını gösteriyor." diyor yazar.

Sayfa, sayfa her bir fosil fotoğrafının yanında pek az bir değişikle aynı mesaj bulunuyor. Yazarın mesajı kolay: Evrim, materyalist Charles Darwin’in bir kurgusu ve Darwin’in teorisi dünyadaki kötülüklerinin çoğunun kaynağı.

Bu kitabın bir dindar tarafından yazılmış olduğu açıkça görülüyor ve gerçekten de öyle. Harun dindar bir Müslümandır. Kendisinin iddiasına göre, eğer dünya sadece İslam’ı kucaklasa ve kötülük dolu evrimi reddetse çok daha güzel bir yer olur.

... Salı günü kitabın sayfalarını ağır ağır karıştırırken İkiz Kulelerin görüntüsü dikkatimi çekti. Tam ikinci uçak kuleye vurduğu anda fotoğraflanmış. Hatırlayacağınız gibi Salı günü 11 Eylül’dü. Doğrusu insanı sarsacak bir tesadüf oldu bu...

O sayfadaki bir başlıkta "Darwin ve Terörizm" yazıyordu. Fotoğrafın altındaki yazı ise şunu söylüyordu: "Hangi ideolojiyi desteklerlerse desteklesinler, tüm dünyada terör suçu işleyenler aslında Darwinisttir. Darwinizm çatışmaya değer veren -ve bu şekilde teşvik eden- tek felsefedir."

Tüm bunların nereden geldiğini görmek için önceki birkaç sayfaya baktım. Harun Yahya Charles Darwin’i teröristlerin havadaki intihar saldırılarından dolayı suçlamakla kalmıyor, Darwin’i bir önceki yüzyıldaki faşizm ve komünizmden dolayı da sorumlu tutuyor.

... Şubat ayında Yaratılış Atlası ciltlerini İngiltere, İskandinavya, Fransa ve Türkiye’deki bilim adamlarına ve okullara gönderdi. Şimdide öyle görülüyor ki gazetelere, editörlere ve yayıncılara gönderiyor... Bu koca kitabı kapatırken şunun farkına vardım... O, İslam etkinliğinin çok daha iyi bir biçimi...

Darwinizm ve Terörizmm Sona Erecek...

Danimarka'nın günlük gazetesi Kristeligt Dagblad, Yaratılış Atlası'nın Danimarka'daki etkilerini değerlendiren Morten Mikkelsen imzalı bir yazıya yer verdi. 110 bin okuyucusu olan gazetenin, Harun Yahya ile ilgili yayınlanan bu altıncı haberinde, Yaratılış Atlası hakkında özetle şu bilgiler aktarıldı:

... Türk yazar Harun Yahya ve kitabı Yaratılış Atlası'na göre, dünya üzerinde terörizme yol açtıkları için, Darwin ve Darwinizm bundan sorumlu tutulmalılar.

Geçtiğimiz yıl içerisinde bu ünlü kitabın binlercesi Hollanda, Fransa ve Danimarka da dahil olmak üzere birçok ülkede eğitim kurumlarına, araştırmacılara, politikacılara ve filozoflara gönderilmişti...

Danimarka Halk Partisi’nin eğitimle ilgili sözcüsü Martin Henriksen, kitabın alıcılar tarafından heyecanla karşılandığını bildirdi... Yaratılış Atlası, İngilizce adıyla Atlas of Creation, Türk yayıncı Global Yayıncılık tarafından basıldı... Harun Yahya bir müstear isim ve bu isim 200’den fazla yayında yer alıyor. Yaratılış Atlası adlı eserin yazarının gerçek ismi Adnan Oktar. Oktar görevinin, yanlış ve zararlı olduğunu düşündüğü Darwin’in evrim teorisi hakkında şüphe uyandırmak olduğunu gizlemiyor. Bunun yerine kendi oluşturduğu yaratılışçılık görüşüyle İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik dinlerine hitap ediyor. Kısa süre önce İstanbul Boğazı’nda lüks bir yatta televizyon için düzenlediği basın toplantısında, Adnan Oktar kendinden emin bir şekilde Darwinizm’in ve terörizmin 15 yıl içerisinde sona ereceğini ve bunun ardından insanlığın yeni bir "barış çağına" gireceğini açıkladı.

Darwin ile Mücadele Eden Müslüman...

Oslo'da basılan günlük Norveçce gazete Vårt Land, 13 Eylül 2007 baskısında "Darwin'le Mücadele Eden Müslüman - Türk yayıncı muazzam kitabı Darwinizm’e karşı savaşmak için dağıtıyor" başlığı ile bir haber yayınladı. Marianne Lystrup imzalı haberde Yaratılış Atlası ile ilgili şu bilgiler verildi:

... Danimarka'ya gönderilen devasa kitap Yaratılış Atlası'ndan yüzlerce adet teslim aldılar. Avrupa ve ABD’deki okullar ve üniversiteler de bu sene içinde on binlerce kitap almışlardı. Oslo Üniversite'sindekiler de kitabı aldılar.

Yaratılış Atlası artık [Oslo Üniversitesi'nin] Matematik–Fen Bilimleri Fakültesi'nin kütüphanesinde bulunuyor... Onu kütüphaneye götürüp, kataloglara dahil ettiler.

Ülkemizdeki uzman kişiler ve din adamları da de bu özel hediyeyi aldılar. Norveç Teoloji Fakültesi de bu nazik teslimatı aldı.

Yaratılış Atlası, Harun Yahya müstear ismini kullanan Adnan Oktar’a ait ve yazar The New York Times gazetesine göre evrim teorisine karşı mücadele etmek için çok sayıda kitap, video, DVD gibi eserler yayınlamış.

Kitap yaklaşık 800 sayfa uzunluğunda ve hesabı yapılamayacak kadar çok sayıda hayvanlara ve fosillere ait nefis renkli baskılar yer alıyor…

Global Yayıncılık adındaki yayıncı, kitabın çok sayıda baskısını yaptıklarını bildirdi. Kitap İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Rusça dillerinde bulunabiliyor...

Avrupayı Fetheden Kampanya...

Danimarka'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan Politiken, 13 Eylül 2007 tarihinde "Anti-Darwinist Bombardıman" başlıklı bir haber yayınladı. Yaklaşık yarım milyon okuyucusu olan gazetede, Yaratılış Atlası ile ilgili haber şu satırlarla yer aldı:

Evrim teorisine karşı gerçekleştirilen uluslararası kampanya, Danimarka’yı vurdu. Darwin’in, birçok şey gibi, Nazizm ve terörizmden de sorumlu tutulduğu kitap, 6.5 kilogram ağırlığında ve 765 sayfa.

Müslüman yaratılışçıların Darwin ve evrim teorisine karşı mücadelesi neticesinde, dünyanın büyük bir bölümüne binlerce adedi gönderilen bu eser, Harun Yahya tarafından imzalanmıştı. Gerçek ismi Adnan Oktar olan yazara göre, [evrim teorisi] yalnız “Yaratılış” inancına değil, Allah’ın yaratmasına da karşı çıkıyor. Atlas, metinler ve memba şeklindeki resimlerle Darwin’in hatalı olduğunu "ispatlıyor". Aslında bundan daha fazlasını yapıyor. Evrim teorisi Nazizm, ırkçılık, komünizm, faşizm ve terörizmden sorumlu.

Aarhus ve Kopenhag Üniversitelerinden 20 araştırmacı, Danimarka Parlamentosu’ndaki politikacıların bir kısmı ve liseler de geçtiğimiz yıl içerisinde İstanbul’dan Global Yayıncılık ve Harun Yahya tarafından yürütülen kampanyanın odağı oldular. Aynı şekilde Avrupa’nın diğer ülkelerinde de araştırmacılar, eğitim kurumları ve önde gelen kişiler kitapları aldılar. Üstelik hiçbir fatura ödemeden.

Müslüman araştırmacılarla olduğu gibi diğerleriyle de işbirliği yapan, Kopenhag Üniversitesi Teoloji Profesörü Niels Henrik Gregersen, “Hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım..." diye belirtiyor. "Harun Yahya, fosilleri karşılaştırarak Darwin’in hatalı olduğunun ispatlanabileceğini söylüyor… Başka konuların yanı sıra, yaratılış inancı ve Kuran’ın okunması konularının tekrar gündeme gelmesi gerektiği gibi, aynı zamanda evrim teorisinin Nazizm ve komünizmden sorumlu olduğunu söylüyor" diye belirtiyor Niels Henrik Gregersen.

... Aarhus Üniversitesi’nde düşünce tarihi alanında öğretim üyeliği yapan Peter C. Kjærgaard, Müslüman dünyasının evrim teorisinden vazgeçtiğini belirtiyor. Türkiye’de biyoloji öğretmenlerinin yüzde 50’si evrim teorisinden şüphe duyuyor.

Harun Yahya, kendisinin de söylediği gibi, çok açık biçimde artık Avrupa’yı fethetmek üzere olan kampanyasından çok iyi sonuç almış durumda.

Kitaplarından birkaç yüz kadarı Urduca, Arapça, Çince, Sırpça ve Endonezyaca gibi dillere çevrilmiş durumda. Bunlar arasında “Darwinizm’in İnsanlığa Getirdiği Belalar”, “Komünizm Pusuda”, “Batı Dünyası Allah’a Yöneliyor”, “Siyonizm Felsefesi” ve “Global Masonluk” gibi başlıklar var.

Bunun dışında internette Harun Yahya eserlerine ait çok sayıda kaynak, DVD’ler ve çocuklar için de canlılar hakkında bilgiler veren “Çocuklar Sizin İçin” ve “Küçük Dostlarımız Karıncaların Dünyası” gibi kitaplar bulunuyor.

Harun Yahya’nın ismi tüm kitaplarda yer alıyor. Resmi bilgilere göre 1956 yılında doğdu ve İstanbul’daki üniversitelerde sanat ve felsefe eğitimi aldı.
Tasavvuf ile etkili konuşma yetenekleri birarada:

1980’lerin başlarında çevresinde topladığı genç öğrencilere İslam hakkındaki görüşlerini aktardı… O dönemdeki projelerinden birini 1986 yılında Yahudilik ve Masonluk adlı kitabıyla hayata geçirdi ve bu şekilde Yahudiler ile Masonların asıl hedefinin, Türk halkının manevi ve dini değerlerini ortadan kaldırmak olduğunu göstermeye çalıştı.

Bunun ardından Bilim Araştırma Vakfı’nı kurdu ve işte bu noktadan sonra on yıl kadar öncesinde Darwinizm karşıtı kampanyasına ciddi olarak başladı.

... Information adındaki günlük gazete, geçen ay yazarın uluslararası basın konferansında kampanyanın sonuçlarından bahsederken, evcil hayvan beslediğini açıkladığını da bildiriyordu.

Darwin’in teorileri sonunda kesin bir yenilgiyle yüz yüze. Harun Yahya kitaplarıyla insanlara "Allah inançlarını geri kazanmaları için yardımcı olacak" bir imkan vermiş oluyor.

Darwine Karşı Cevap: Yaratılış Atlası

Danimarka'nın en yüksek tirajlı ikinci gazetesi Politiken, Yaratılış Atlası ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Andreas Lindqvist'in Yaratılış Atlası'ndan "kilolarca ağırlıkta, çok güzel renkli baskıya sahip kitap" olarak bahsettiği 12 Eylül 2007 tarihli haberde şöyle bildirildi:
Yaratılış Atlası adındaki kitap, Türk ve Müslüman Adnan Oktar tarafından yazıldı ve Darwin’in evrim teorisine bir cevap niteliği taşıyor.

Bu yaz, çarpıcı kitap Fransa ve Amerika’daki üniversitelere, araştırmacılara, politikacılara ve bilim müzelerine çok sayıda gönderilmişti. Aynı zamanda kitap Danimarka’da eğitim kurumlarına da gönderildi.

... Adnan Oktar’ın tezleri görünüşe bakılırsa Arap dünyasında oldukça yaygın ve seviliyor.

Yaratılış Atlası'nın, Polonya'daki Etkileri...

Polonya'nın günlük yayın yapan Metro gazetesi, 12 Eylül 2007 tarihinde Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası ile ilgili bir habere yer verdi. 520 bin tirajlı Polonyaca olarak basılan bu gazetede, Okregowe Müzesi'ne ve MTV televizyonunun Varşova merkezine ulaşan Yaratılış Atlası kitaplarından bahsedildi.

... Toruniu bölgesinde bulunan Okregowego Müzesi'ne kitaplar dün kuryeyle geldi. Saat 11’de on bir kişi adına gönderilmiş, on bir paket teslim alındı. Paketler açıldığında, söz konusu gösterişli albümün Türk yazar Adnan Oktar’a ait olduğu anlaşıldı... Benzer paketler Polonya’da bulunan Varşova MTV merkezinde de heyecana yol açmıştı. Altı paketten ikisi Duesseldorf, Almanya’dan gönderilmişti. Kitabın kapağının merkezinde Harun Yahya yazıyordu. Toruniu müzesinde teslim alınan albümler de aynı yazara aitti ve dinsizliğe karşı mücadele eden iki peygamberin adını kullanıyordu...

Yaratılış Atlası'nın, Danimarka'daki Etkileri...

Danimarka'nın Güney Bölgesi'nde yayın yapan TV SYD kanalı, 11 Eylül 2007 tarihinde Yaratılış Atlası ile ilgili gelişmeleri aktardı. Atlas'tan "olağanüstü büyüklükte, son derece güzel görünümlü bir kitap" olarak bahsedilen haberde şöyle bildirildi:

... Yaratılış Atlası adındaki kitap, Türk Müslüman yazar Adnan Oktar’ın imzasını taşıyor ve Darwin’in evrim teorisine karşı cevap veriyor. Kitapta yüzlerce fosil fotoğrafı yer alıyor, büyük boyutlarda ve neredeyse 800 sayfa uzunlukta.

Bu yaz söz konusu çarpıcı kitap Fransa ve Amerika’daki üniversitelere olduğu gibi araştırmacılara, politikacılara ve bilim müzelerine çok sayıda gönderilmişti... Adnan Oktar’ın tezleri Arap dünyasında oldukça yaygın ve seviliyor.

Din adamları yanı sıra, TV SYD’den bir grup çalışan ve kanalın yöneticisi de gizemli kitabı alanlar arasında...

Türk Yaratılışçılık Hareketi...

Ulusal Bilim Eğitim Merkezi'nin aylık yayını NCSE Reports dergisi, Eylül 2007 sayısında giriş yazısı olarak, Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası kitabının etkisine yer verdi. Pensilvanya Üniversitesi'nden evrimci antropolog Pat Shipman’ın "Türk Yaratılışçılık Hareketi Amerikan Kolejlerini Turluyor" başlıklı yazısında, şöyle aktarıldı:

... "Darwinizmin Çöküşü ve Yaratılış Gerçeği" konulu konferans, profesyonel görünümlü bir sunumla birlikte veriliyordu... [Harun Yahya'nın] Kendisinin yüzlerce kitabı, makalesi, broşürü, videosu ve Power Point sunumları olduça beğeniliyor... Harun Yahya oldukça güçlü bir yaratılış görüşü benimsiyor... Harun Yahya, evrim teorisini eğitim sisteminden çıkarıp, yerine yaratılış doktrinini getirtmek için çok çalışıyor. 2006 yılında Yaratılış Atlası başlığı altındaki çok gösterişli, sayısız renkli fotoğraflarla dolu bir kitabın yüzlerce nüshası, bunu benimsetmeyi kolaylaştırma girişimiyle, tüm Türkiye’deki okullara dağıtıldı. Aynı kitabın Fransızca tercümesi de 2007 yılının başında tüm Fransa’daki eğitmenlere gönderildi.

2007 yılında Harun Yahya’nın temsilcileri, Müslüman öğrenci dernekleri ile bağlantı kurarak kolejlerde, üniversitelerde ve toplum merkezlerinde sunum yapmayı teklif etmekteler. Aynı grup tarafından sadece Pensilvanya’da yakın zaman önce yapılan, aynı veya yaklaşık aynı konuların bulunduğu konferansları takip etme imkanım oldu; Pittsburgh Üniversitesi'nde, Lehigh Universitesi'nde, Villanova Üniversitesi'nde ve Temple Üniversitesi'nde yapıldı. Yine benzer bir konferans 29 Ocak 2007’de Buffalo Üniversitesi'nde ve 1 Şubat 2007’de de Albany Üniversitesi'nde yapıldı.

Burada da maharetle süslenmiş ve çok iyi düzenlenmiş bir sunum bekliyordum ve bu konuda hayal kırıklığına uğramadım... İlk bölümde evrim teorisini kötülük ve sosyal adaletsizlik ile bağlıyordu, ikinci kısımda ise canlı organizmalarının proteinlerinin ve hücrelerinin indirgenemez komplekslikte olduğu ve “tesadüfen” ortaya çıkamayacaklarına dairdi ve üçüncü bölümde de evrimin olmadığını veya maksatlı olarak aldatıcı olduğunu desteklemek üzere fosil kayıtlarına başvuruluyordu...

Müslüman Yaratılışçılık...

İtalya'nın başkenti Roma'da basılan ve solcu bir yayın olan il Manifesto'nun 29 Ağustos 2007 tarihli sayısında Yaratılış Atlası'nın İtalya'daki etkilerini yansıtan bir yazı yayınlandı. Silvia Bencivelli imzalı makalede "Müslüman Yaratılışçılık" başlığı altında şu satılar yer aldı:

... Flavio Costantini yaz tatilinden kısa süre önce, Pisa Üniversitesi’nde kendisine gelen mektupları açtığında, bir sürprizle karşılaştı: Yaklaşık yedi kilo ağırlığında, DHL ile Macaristan’dan onun adına gönderilmiş bir paket. Gizemli kitabın mavi renkli kapağı üzerinde, altın renkli yazılar ve görülmemiş tasarımlar var…

Buradan yüz kilometre uzakta, Floransa Bitkileri Koruma Enstitüsü'nden Silvia Fineschi aynı müthiş kitabı içeren benzer bir paket açtı: Kumaş bir cilt, yaldızlı metinler, geri kalanı tümüyle resimlerle kaplı. Bu kitap, Nicolò Tron di Schio Bilimsel Gramer Okulu'ndan Roberto Danzo ve aynı zamanda Roma, Novara, Ancona, Torino, Bari ve Parma’daki diğer kolejler tarafından teslim alınanlarla aynıydı. Yine aynı kitap Pisa’daki üst düzey eğitim kurumlarına, bazı halk kütüphanelerine ve doğa tarihi müzelerine gönderilmişti. Il Manifesto editörlerine on adet teslim edilmişti, tahmin ederiz ki başka yayınlara da gönderilmiştir... Türk yazar Harun Yahya’ya ait Yaratılış Atlası kapılarına bırakılmıştı.

Kitabın tezi kısa cümlelerle kolaylıkla anlaşılır: "Fosiller, yeryüzündeki canlı biçimlerinin ek küçük bir değişikliğe uğramadığını ve hiçbir şekilde birbirlerinden gelişmediğini ortaya koyuyor. Bu da reddedilemez bir gerçeği gözler önüne seriyor: Canlılar evrimin hayali süreçleriyle meydana gelmemiştir. Yeryüzünde var olan her canlıyı Allah yaratmıştır."…

Altı yüz renkli sayfa boyunca fosil fotoğrafları, günümüzdeki canlı örnekleriyle birlikte gösteriliyorlar. Bunun hemen altında yazılı olan metin her birinde aşağı yukarı aynı şekilde tekrar ediliyor: Fosiller günümüz canlıları ile aynıdır, bu da türlerin zaman içinde değişmediklerini göstermektedir.

İşte sonra Brezilya’dan 125 milyon yıllık bir canlı, Wyoming’den Eosen dönemine ait ringa balığı, üç istiridye, Jura devrine ait bir Alman ıstakozu, çeşitli trilobitler, Akdeniz’den bir nautilus, Çin’den bir panda ve 10 milyon yıl öncesinde uçmuş bir yusufçuk. Bunların altında günümüzde yaşayan bir ringa balığı, istiridye, ıstakoz, deniz kabukluları, yusufçuk ve bambusuyla birlikte bir panda.

Resimler gerçekten çok güzel, berrak ve büyük (kitabın sayfaları açıldığında 57x37 cm boyutlarında)... Altı yüz sayfalık fotoğrafların ardından, yaklaşık iki yüz sayfalık bir başka bölüm "evrim teorisinin çöküşü" başlığını taşıyor. Örneğin, evrim teorisinin "antik bir dogma olan materyalist felsefenin doğaya uyarlanması" olduğunu ve "ırkçılık, faşizm ve komünizm gibi dünya üzerinde çatışmayı esas alan tüm vahşi ideolojilerin güçlerini bu aldatmacadan aldıklarını" görüyorsunuz. Darwinizm aynı zamanda terörizme de kaynaktır: "Dünya üzerinde terörü yaygınlaştıran her ideoloji gerçekte Darwinist’tir" ifadesi ikiz kulelere yapılan saldırıyı gösteren resmin hemen altında yazıyor.

Bu eserin yazarı kim peki? Kapak üzerinde altın renginde harflerle yazılan Harun Yahya, bu isim Adnan Oktar’ın müstear ismi (Harun ve Yahya iki peygamberin ismidir). Bu beyefendi 51 yaşında ve "seçkin Türk entelektüel" olarak tanınıyor... Oktar 1990 yılında Bilim Araştırma Vakfı’nı, kısaca BAV’ı kurdu. Amerikan Science dergisi bu kuruluşu, "Amerika Birleşik Devletleri dışındaki en güçlü evrim karşıtı hareketi" olarak tanımlıyor. Bu yıllar içerisinde 250 kadar kitap yayınladı ve Oktar’ın belirttiğine göre bunların toplamı 45 milyon sayfadan daha fazla. Kitaplar Urduca, Kishwahili, Hausa ve Dhivalhi de dahil olmak üzere 57 farklı dile çevrilmiş. Bunların neredeyse tamamı evrimle ilgili eserler...

Dünyanın her yerine on milyonlarca adedi dağıtılmış 190 kadar belgesel hazırlatmış ve Oktar, yirmi ülkede 100 farklı televizyon kanalında yayınlandıklarını belirtiyor. Internet üzerinde ise BAV ile bağlantılı ve Harun Yahya isminin yer aldığı çok sayıda site mevcut. Elbette Amazon’da kitaplarının oldukça makul fiyatlarla satıldığını söylemeden geçmeyelim. Okullarımıza, üniversitelere, araştırma merkezlerine ve İtalya’daki bilim müzelerine bu haftalar içerisinde teslim edilen Yaratılış Atlası ise, internet üzerinden 75.45 Euro'ya satın alınabiliyor...

Bunun dışında Yaratılış Atlası yalnız İtalyanlar’a eğitim vermek için değil, çünkü aynı kitap tüm batı dünyasındaki fen bilimleri öğretmenlerine gönderildi... Bizde ise birisi kütüphaneye yerleştirdi bile. İstenildiğinde Piemonte Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi kataloğu internetten de kolaylıkla doğrulanabilir...

Yaratılışçılık Avrupa'da yayılıyor...

Danimarka'nın en yüksek tirajlı ikinci gazetesi Politiken, 28 Ağustos 2007 tarihli baskısında yaratılışçılığın Avrupa'da yayılmakta olduğunu bildiren bir haber yayınladı. Yaklaşık yarım milyon okuyucusu olan bu Danimarkaca gazetede, Adnan Oktar'ın Yaratılış Atlası adlı kitabınının etkisi değerlendirildi. "Yaratılışçılığın Geniş Dünyası" başlıklı haber şu satırlarla yer aldı:

Avrupa’da yaratılışçı hareket artık Protestan, Katolik ve Müslüman destekçileri ile yayılmaya devam ediyor. Evrim teorisine karşı ve dine uygun yaratılışçılığı destekleyen ücretsiz eğitim içerikli eserler binlerce okula gönderilirken, canlılığın tarihi hakkında öğrencilere "dengeli bir bakış açısı" kazandırmak amacı taşıdığı söyleniyor... Dindarlık artık her an gündemde olan bir konu...

Aralık 2006’dan beri birçok ülkedeki bilim adamlarına, politikacılara ve okullara çok güzel resimler içeren büyük Yaratılış Atlasları ücretsiz olarak gönderiliyor. Burada tüm canlıların yüz milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramadığı öne sürülüyor. Evrimle ilgili her düşünceye karşı çıkılarak, bunun yerine yeryüzündeki canlılığı Allah’ın yarattığı sonucuna varılıyor. Bunu ispatlamak için ise birçok fosilin ve canlı örneklerinin resimleri ön plana çıkartılmış. Renkli böcekler, yengeçler, semenderler ve eğrelti otları ile okuyucular ulaşılabilecek tek bilimsel sonucun bu olduğu konusunda ikna ediliyorlar.

Aynı zamanda evrim teorisi ise yalpalayıp yıkılmakta olan, hiçbir zemini bulunmayan materyalist bir hayal ürünü olarak sunuluyor. Bunun ardında sağ kanattaki Protestanlar veya İncil kaynaklı bir görüş bulunmuyor.

Yaratılış Atlası, Kuran’ın İlahi gerçek olduğunu kabul eden ve çok iyi tanınmış bir yaratılışçılığı anlatan Müslüman bir eser. Türkçe, İngilizce ve Fransızca yayınlanan, tüm Avrupa boyunca Danimarka’da dahil olmak üzere özellikle seçilen yerlere binlerce kopyası gönderilen bu kitap, şiddetli tartışmalara yol açtı. Kısa süre önce ise ABD’ye ulaştı ve çeşitli Kongre üyelerine de gönderildi.

[Atlas'taki] tüm eleştirilerin hedeflediği ve uzlaştığı ortak nokta şu: Kötülüklerin başlıca kaynağı Charles Darwin... Yaratılış Atlası'nda, sessiz Viktorya dönemi bilim adamı 20. yüzyılın en kötü felaketlerinin sebebi olarak gösteriliyor: Terörizm, komünizm, ırkçılık, faşizm ve Nazizm.

Ayrıca Politiken gazetesinin bu haberinde Yaratılış Atlası için "Bu bir Truva atı." denilmektedir. Yaratılış Atlası'nın fikri mücadeledeki üstünlüğünü kabul eden bu ifade, materyalist çevrelerin Truva atı olayındaki gibi neye uğradıklarını anlayamadan, ani bir baskınla mağlubiyet yaşadıklarını anlatmaktadır. Önce benzersiz görünüşü ile etkileyen, sonra içindeki fikirlerle Darwinist-materyalist felsefeyi yıkan Yaratılış Atlası'nın Truva atına benzetilmesi, bu bakımdan manidardır.

Abd'de Müslüman Yaratılışçılık...

Kanada'nın Fransızca bilim haber ajansı L'Agence Science Presse, 22 Ağustos 2007 tarihinde, "ABD’de Müslüman Yaratılışçılık" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde şu satırlar yer aldı:

... Amerikan topraklarına şimdi de yaratılışçılığın Müslüman versiyonu girdi. Birkaç hafta önce, büyük bir yayın atağı gerçekleşti ve binlerce üniversite mensubuna ağır ve pahalı bir kitap gönderildi.

Yaratılış Atlası, lüks olarak nitelendirilmesi gereken bir kitap: Büyük formatta, renkli, 800 sayfa! 2007’nin başında Avrupa’da özellikle de Fransa’da dağıtıldı. Fransa’da gerçekleşen aynı yöntemle kitap İngiltere’yi de istila etti... Ülkenin dört bir yanındaki önemli bilimsel müzeler gibi Kongre üyeleri de bu kitaptan aldılar...

Darwinizm ile ahlaki değerlerin yıkılması konularını birleştiriyorlar. Adnan Oktar’ın olayında (mimarlık diplomalı) bunun içine aynı zamanda anti-semitizm de karışmakta.

Estetik olarak kitap çok güzel...

Bir kez daha İspanya basınında...

330 bin tirajı ile İspanya'nın en büyük gazetelerinden El Mundo, 21 Ağustos 2007 tarihli sayısında, Guardian gazetesinin 20 Ağustos'taki haberine yer verdi. El Mundo Harun Yahya'nın eserlerinin evrim teorisine tehdit olduğunu şöyle aktardı:

"... Oktar’ın kitaplarında evrim teorisinin bir aldatmaca olduğunu açıkladığından söz ediliyor. Yazar dini yaratılışçılığı savunarak, Darwin’in dine karşı söylemlerini içeren evrim teorisini çökertmeye çalışıyor."

İslami Yaratılışçı Yazar: Adnan Oktar

Güney Afrika'da haftalık olarak basılan internet gazetesi The Mail & Guardian, 20 Ağustos 2007 tarihli haberinde Adnan Oktar'la ilgili bir haber yayınladı. Adnan Oktar'ı "Harun Yahya müstear ismiyle yaratılış inancını destekleyen bir çok kitap yazıp, bunları dağıtan bir İslam savunucusu" ve "İslami yaratılışçı yazar" olarak tanıtan haberde, Yaratılış Atlası adlı kitabının Amerika ve Avrupa'da okunmasından bahsedildi.