Evrim Teorisine Saldırı: Yaratılış Atlası

Ortodoks Kilisesi'ne ait "Sedmitza" adlı "Kilise - Bilim Merkezi" sitesinde, 12 Ekim 2007 tarihinde Avrupa Konseyi'nin yaratılışçılığın okullarda okutulması ile ilgili kararlarına yer verildi. Haberde raporun "Darwin'in evrim teorisine son dönemlerde gerçekleştirilen saldırılar"dan bahsettiğine değinilerek, "Müslüman (Türk) yaratılışçılık konusu özellikle vurgulanıyor. Yaratılış Atlası adlı eserin, binlercesi Belçika, Fransa, İspanya ve İsviçre'de dağıtıldı." diye bildirildi. Ayrıca haberde yaratılışçılığın etkisinin Avrupa'da giderek arttığı, hatta Batı Avrupa ve eski SSCB ülkelerin daha dindar hale geldiklerinden ve yaratılışı okul programlarına almak için ciddi çaba gösterdiklerinden de bahsedildiği ifade edildi. Bu Hıristiyan sitede, Konsey'in kararı aşağıdaki ifadelerle eleştirilerek, durumun anormalliği vurgulandı:
Avrupa parlamentosunun yeni beyannamesi Darwin teorisinden şüphelenmeyi dahi yasaklamıştır ve şühpelenmenin insan hakları için tehlike oluşturduğunu iddia