Türkiye Şimdi Yaratılışçılığın Ana Merkezi

Biyolog Athel Cornish-Bowden ve María Luz Cárdenas tarafından, Şili Biyoloji Topluluğu'nun yıllık toplantısındaki konuşmalar esas alınarak hazırlanan makalede, Yaratılış inancının dünya çapındaki etkisi değerlendirildi. Biological Research adlı bilimsel derginin 2007 sayısında yayınlanan on sayfalık makalede, İngiltere, Almanya ve Polonya başta olmak üzere Batı Avrupa'da, Brezilya'da ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yaratılış inancının yayıldığına dikkat çekildi. Özellikle Harun Yahya'nın çalışmalarının, bu gelişimdeki etkisini vurgulayan makalede, Yaratılış Atlası ile ilgili şu bilgiler aktarıldı:

Yaratılışçılık farklı şekillerde geliyor. Türkiye şimdi ABD dışındaki yaratılışçı propagandanın ana merkezi ve Avrupa'daki Müslüman topluluklar üzerinde önemli bir etki sahibi...

2007 yılının başında Yaratılış Atlası'nın Fransa'da belirmesi, CESHE'nin (Tarih ve Bilim Topluluğu'nun) çeyrek yüzyıldır gösterdiği tüm faaliyetten çok daha fazla çalkantıya sebep olmuştur... Türkiye, ABD'nin dışında yaratılış propagandasının en önemli kaynağını teşkil ediyor. Elbette bu durum yaratılışçıların İngiltere, Almanya ve Fransa'daki Müslüman öğrencilerin desteğini kazanma konusundaki başarılarının sebebini açıklıyor...

Evrim Aldatmacası isimli kitap sadece Türkçe ve İngilizce olarak değil, aynı zamanda Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Arapça olarak da mevcuttur ve pek çok ülkede dağıtımı yapılmaktadır. Bu ülkelere Arjantin ve Latin Amerika'daki diğer ülkeler de dahildir.

Son zamanlarda, oldukça lüks bir şekilde üretilmiş ve bol resimli Yaratılış Atlası, çeşitli dillerde, farklı ülkelerden öğretmenlere, lise ve üniversitelere dağıtıldı. Kitabın giriş kısmındaki bir alıntı... "Fosil kayıtları belki de evrim teorisinin iddialarını çürüten en önemli delildir. Fosiller, Dünya üzerindeki canlı türlerinin en ufak bir değişikliğe uğramadıklarını ve birbirlerine gelişmediklerini ortaya koyuyor. Fosil kayıtlarını incelediğimizde, canlıların yüz milyonlarca yıl önce nasılsa bugün de tamamen aynı olduklarını görüyoruz. Bir başka deyişle canlılar kesinlikle evrim geçirmemişlerdir.”…

Aynı makale hem İngilizce hem İspanyolca olarak, Fransa'daki "Biyonenerji ve Protein Mühendisliği Laboratuvarı"nın internet sayfasında ve "Şili Biyoloji Topluluğu"nun internet sayfasında da yayınlanmaktadır.