Materyalist Felsefeyle Savaşan Kitap: Yaratılış Atlası

Belçika'da Fransızca olarak basılan aylık dergi Espace de Libertés, Ekim 2007 sayısında Yaratılış Atlası'nın içeriğini konu alan bir habere yer verdi. Haberde Adnan Oktar'ın Yaratılış Atlası kitabında, "21. yüzyılın şüpheciliğinden faydalanarak", Allah inancını "sade ve gücünü artırmış bir anlatımla" anlattığı bildirildi. Ayrıca haberde Atlas'la ilgili şöyle aktarıldı:

Güzel bir obje olarak Yaratılış Atlası çok miktarda okullara ve halk kütüphanelerine gönderildi. Büyük formatta, bol resimli, 772 sayfa kaygan kağıda basılı kitap, hem çok çekici ve hem de çok anlaşılır bir üslupta. Kitabın formu hoşa gitmeyecek gibi değil...

Eğer kitap Darwin’in evrim teorisinin, dünya çapında bulunan fosillerin analizi yöntemiyle yapılan bir kritiği ise (büyük renkli fotoğraflar kitabın büyük bölümünü oluşturmakta) ve amacı evrimin geçiş aşamalarını gösteren hiçbir fosil bulunamadığı için, Darwin’in hatalı olduğunu ispatlamaksa; o zaman "yeryüzünde bulunan herşey Allah’ın eseridir" iddiasını özellikle tekrar teyit etmek, bir daha doğrulamak amacını gütmektedir.

... Bu ne olursa olsun tartışılmaz olan şu gerçeği ortaya koymak içindir: "Hayatın bütün detaylarında eşsiz yaratılış ve Yaratıcımız'ın sonsuz ilmi gizlenemeyecek şekilde apaçıktır."...

Sonuç olarak kitap, delillerin ardı ardına sıralanması ve materyalist felsefeyle savaşı amaçlayarak, son kanıt olarak her defasında Kuran’dan alıntılarla bitirilmekte. Yazar zaten kitapta, eserin içeriğini ve yazarın eğilimini mükemmel şekilde özetleyen bir bölümde okuru bilgilendiriyor: "Bu kitaplar tek bir amacı hedeflemektedir: Okuyucuya Kuran’ın mesajını iletmek ve Allah’ın varlığı, birliği ve ölümden sonrası üzerine düşünmeye teşvik etmek ve dinsiz ideolojilere karşı meydan okuyan kanıtları göstermek."...