Darwinistler panikte!

Danimarka'da yayınlanan Berlingske Gazetesinin, "bilim ve teknoloji" ekinde “Yaratılış Atlası”na geniş bir bölüm ayrıldı.

Haberde, Avrupa Konseyi’nde yaratılış gerçeğinin anlatılmasına ve okullarda öğretilmesine karşı sunulan raporun oylama ile reddedilmesi ile ilgili olarak şöyle bir yorum yer almıştır:

“Avrupa Konseyi'ndeki büyük bir muhafazakar çoğunluk Darwinizm'e karşı çıkan Hıristiyan ve Müslüman yaratılışçılığı kınamayı reddetti. Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkede eğitime “yaratılışçı” fikirleri sokmaya çalışan dini gruplara karşı uyarıda bulunan son derece kritik bir rapor dün Konsey tarafından oylandı. Ama rapor reddedildi, çünkü muhafazakar grubun başkanı Belçikalı Luc Watering Brande raporu çok ciddi bir şekilde eleştirdi...
2004 ve 2005 yıllarında Hollanda ve İtalyan bakanlıkları öğrencilere sadece evrim teorisinin okutulmasının yeterli olup olmadığını sorguladılar. Polonya’da, 2006 yılında Milli Eğitim Bakanı evrim teorisinin bir yalan olduğunu açıkladı. Ve Rusya’da Ortodoks bir kız öğrenci ve babası evrim teorisinin okutulması ile ilgili olarak Bakanlığa karşı yasal yollara başvurdu. Moskova’da Patrikhane’nin liderlerinden biri evrim teorisini totaliter bir ideoloji olarak ilan etti. Bugünlerde de Türkiye’den Harun Yahya tarafından finansal açıdan önemli bir güçte olan yaratılışçı bir propaganda yapılıyor. Yazarın bu sene basılan “Yaratılış Atlası” adlı kitabının çok sayıda kopyası Fransa, Belçika ve İsviçre’deki okullara gönderildi...
Guy Lengagne ayrıca Alman Hesse eyaletindeki okulların, öğrencilerine, farklı hayvan türlerinin gelişiminde “yaratıcı bir gücün” varlığının şart olduğunu öğretmeye başladığını tespit etti...
George Bush da Amerika’da öğrencilere evrim teorisinin yanı sıra dini görüşlerin de okutulması taraftarı.”
Yaratılış Atlası gönderilen ülkelerde Darwinist çevrelerde meydana gelen panik ise haberde şöyle ifade edilmişti:
" Söz konusu ülkelerdeki kamu yetkilileri kitabın okullarda öğretilmemesini sağlama almak için genelgeler yayınlayarak duruma müdahale ettiler."
Konseyin bu raporu yok sayarak iptal etmesi ise, Avrupa basınında, Darwinist çevreler açısından büyük bir yıkım olarak değerlendirildi.