Ünlü bilimadamları Allah'a yöneldi...

81 yaşındaki İngiliz felsefe profesörü Flew, 15 yaşında ateist olmayı seçmiş ve adını akademik alanda ilk olarak, 1950 yılında yayınladığı bir makaleyle duyurmuştu. Sonraki 54 yıllık sürede, eğitim vermekte olduğu Oxford, Aberdeen, Keele ve Reading Üniversiteleri ile ziyaret için bulunduğu çok sayıda Amerikan ve Kanada üniversitesinde, tartışmalarda, kitap, ders ve makalelerde ateizmi savundu.

Ancak geçtiğimiz yıl, Flew ateizmin yanılgı oldugunu ve evrenin yaratılmış olduğunu kabul ettiğini açıkladı.

Bu köklü karar değişikliğinde etkili olan şey, modern bilimin yaratılış hakkında ortaya koyduğu açık ve kesin kanıtlar. Flew, yaşamın bilgiye dayalı kompleksliği karşısında, hayatın gerçek kökeninin bilinçli tasarım olduğunu gördü ve 66 yıl boyunca savunduğu ateizmin, çökmüş bir felsefe olduğunu kabul etti.Flew, bu inanç değişikliğinin temelinde yatan bilimsel sebepleri şu sözlerle açıklıyordu:

"Biyologların DNA araştırmaları, yaşam için gerekli düzenlemelerin neredeyse inanılmaz olan kompleksliğini ortaya koyarak, yaşamın temelinde bilinç bulunmuş olması gerektiğini gösterdi". (Kaynak 1) "Artık, üreyebilen o ilk hücrenin naturalist evrime dayali bir açıklamasını oluşturmayı düşünmeye başlamak bile aşırı derecede zor bir hal almıştır". (Kaynak 2) "İlk canlının cansız maddeden evrimleştiği ve olağanüstü kompleks bir canlıya dönüştüğü iddiasının hiçbir geçerliliği olmadığına, kesin bir şekilde kanaat getirdim". (Kaynak 3)


Francis Collins, sonuçları 2001 yılında açıklanan ünlü İnsan Genomu Projesi'ni yürüten ABD Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü'nün başkanı.
The Language of God (Tanrı'nın Dili) adlı kitabı yayınlandı kısa bir süre önce. Kitapta anlattığına göre genom projesini bulan Amerikan Ulusal Genom Araştırma Enstitüsü Başkanı Francis Collins'in, iman etmesine nelerin vesile olduğunu anlatan kitabı yayınlandı. Collins kitabında, bilimsel bulguların insanı Allah'a daha çok yaklaştırdığını ve genom projesinin kendisine Allah'ın yaratışını gösterdiğini belirtti.

Dünyada son derece önemli değişiklikler oluyor. Çeşitli ve en önde gelen bilim adamları Allah’a yöneliyor.