Avrupa Konseyinde Yaratılış Paniği !

Darwinizmin yıkılışının şoku şiddetli oldu,
Yaratılış Atlası Avrupa Konseyi’nde panik meydana getirdi


8 Haziran 2007 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne, Kültür, Bilim ve Eğitim Komitesi tarafından bir rapor sunuldu. Fransa Sosyalist Grup üyelerinden Guy Lengagne’in imzasını taşıyan raporun başlığı “Eğitimde Yaratılışçılığın Tehlikeleri” başlığını taşıyordu. Ancak raporun içeriği başlığını değil, başka bir gerçeği ortaya koyuyordu: Darwinistlerin ne kadar büyük bir panik içinde oldukları ve Darwinizmin yıkılışından duydukları şoku!

Sayın Adnan Oktar’ın Harun Yahya müstear ismiyle yayınladığı Yaratılış gerçeğini ve Darwinizm’in çöküşünü anlatan çalışmaların ve özellikle de birçok dile çevrilen Yaratılış Atlası isimli dev eserin tüm dünyada çok büyük bir etki oluşturmasının ardından böyle bir rapor sunulması, bu çalışmaların dünya üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir.

Eserin Avrupa ülkelerine ulaşmasının ardından tüm dünya basını Yaratılış Atlası’ndan bahsetmiş, panik yaşayan Darwinistler ise ortaya hiçbir karşı delil koyamadıkları için kitabı yasaklatmak için beyhude çabalar yürütmeye çalışmışlardı. Konseye sunulan rapor da aynı ruh hali içinde kaleme alınmış, Yaratılış Atlası’na karşı bilimle karşılık veremeyeceklerini anlayan Darwinistler yasaklamacı bir yöntem uygulamaya karar vermişlerdir. Ancak bu çabaların sonuç vermeyeceği açıktır. Darwinizm yıkılmıştır ve tüm dünya bu gerçeği büyük bir hızla kabul etmektedir.

Aşağıda Darwinistlerin içine düştükleri durumu gözler önüne sermek amacıyla rapordan bazı bölümler verilmiştir:

Eğitimde Yaratılışçılığın Tehlikeleri

Avrupa’da Yaratılışcılık


38. Pek çok kişi bu olayın sadece ABD’nin sorunu olduğunu ve Atlantik’in öbür tarafında olan bitenlere kayıtsız kalmak mümkün olmasa bile, bu işle ilgilenmenin Avrupa Konseyi’nin görevi olmadığını düşünmektedir. Ne var ki durum böyle değildir. Tam tersine, 27 üye ülkemizde uygun önlemlerin alınması büyük önem arz etmektedir.

39. Hıristiyan yaratılışçılığının yanı sıra şimdi de Müslüman Yaratılışçılığı söz konusudur: 1980’lerin başında İslami hareketlerin artışıyla birlikte Müslümanlar arasında Hıristiyan kaynaklı Yaratılışçı argümanlar popüler hale gelmiştir.

40. Günümüzde tüm inançlardan gelen Yaratılışçılar fikirlerinin Avrupa’da kabul görmesine çalışmaktadırlar. Sonuç olarak son birkaç yıl içerisinde, asıl hedef okullar olmak üzere, Avrupa-Asya kıtasında bu farklı hareketlerin girişimlerine şahit olduk. 2007 yılının başlarında evrim teorisini aldatmaca olmakla itham eden Türk Yaratılışçı Harun Yahya oldukça cömert hazırlanmış son eseri “Yaratılış Atlası”nı Fransa, Belçika, İspanya ve İsveç’de çok sayıda okula gönderdi. Fransa’da Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlara danıştıktan sonra hemen tepki göstererek kitabın sınıflardaki öğretim için tespit edilmiş hiçbir kritere uygun olmadığını öne sürerek kitabın okul kütüphanelerinden kaldırılmasını talep etti.

41. Yaratılışçılar saldırılarını iki cepheden sürdürüyorlar: ya evrimin bilimsel doğasını inkar ediyor ya da evrim teorisi savunucuları karşısında kendilerini zor duruma düşüren tartışmaların merkezine belirsizlik katmaya çalışıyorlar. Bu amaçla evrim biliminin, herhangi bir bilim gibi, “kapalı” olmadığı gerçeğine güveniyorlar.

47. Bu nedenle Türk hoca Harun Yahya’nın bu iki yöntemin her ikisini de kullandığı görülmektedir. Çok sayıdaki Darwin karşıtı kitabında, şeytanın en büyük aldatmacalarından biri saydığı evrimin saçmalığını ve bilimden uzaklığını ispatlamaya çalışmaktadır... Yazar evrimin bilimsel olmamasını, evrim delillerini alarak ve bunlara meydan okuyarak ispatlamaya çalışmaktadır...

Yaratılışçılık ve Eğitim: Avrupa’daki temel yaratılışçılık insiyatifleri, genel açıklamalar ve bilimsel ve dini toplulukların reaksiyonları

Türkiye:

54. Gerçek adı Adnan Oktar olan Türk İslamcı hoca Harun Yahya, bu hareketin en sembolik kişiliklerinden biri. Yaklaşık elli yaşlarında ve yaklaşık yirmı yıldır yaratılış ve din ile ilgili çalışmalar yayınlıyor. Kendisinin aynı zamanda merkezi İstanbul’da olan kendi yayınevi var, Global. 1991 yılında Oktar Bilim Araştırma Vakfı (BAV)ı kurdu. Kuruluşundan bu yana BAV, Türk eğitim sisteminden evrime ilişkin her türlü referansın çıkarılmasının sağlanmasında çok aktif. Başlıca Türk il ve ilçelerinde yaratılışçılık üzerine bir çok konferans düzenliyor. BAV’ın Amerikan Yaratılış Araştırmaları Enstitüsü (ICR) ile yakın bağlantıları var gibi görünmektedir.

55. Harun Yahya’nın son çalışması Aralık 2006 yılında Yaratılış Atlası başlığı ile ortaya çıktı. Yedi ciltlik bir serinin ilki olan bu kitap oldukça büyük. Zengin bir şekilde resimlendirilmiş 772 sayfayla Darwinizm ve evrim teorisini çürütmeye çalışıyor. Sonuç olarak ortaya koyduğu nokta ise son derece açık : “yaratılış bir gerçektir” ve “evrim bir yanılgıdır”. Dahası, yazar keskin bir şekilde “Darwinizm ile faşizm ve komünizm gibi elleri kanlı ideolojiler arasındaki gizli bağları” suçluyor. 2007’nin başlarında Yahya çalışmalarının Avrupa’da ve dünya çapında kitle dağıtımını içeren bir taaruz başlattı.

56. Şunun da belirtilmesi gerekir ki yaratılışçılık düşünceleri bazı Türk okul kitaplarında zaten bulunmakta ve Türkiye’deki orta dereceli okulların öğrencilerinin %75’i evrim teorisine inanmamaktadır. Ancak, Türkiye’de bazı protesto hareketleri ortaya çıkmıştır. 1998 yılında evrimci düşüncelere yönelik eleştirilere ve yaratılışçı saldırılara yanıt vermek ve kamuyu bu konuda uyarmak maksatlı bir komisyon oluşturuldu. TÜBA Türkiye Bilim Akademisi ve Tübitak Türkiye Bilim ve Teknolojik Araştırmalar Konseyi de evrim lehtarı bir tutum sergilemiştir.

Fransa:

57. Harun Yahya Taaruzu: 2007’nin başlarında, Türk Yaratılışçısı Harun Yahya Yaratılış Atlası başlıklı çalışmasını çok sayıda Fransız okulu ve referans merkezine gönderdi. Buna yanıt olarak Eğitim Bakanı Gilles de Robien, üst düzey eğitim memurlarını “Bakanlık tarafından çizilmiş müfredatın içeriğiyle uyuşmayan bu kitabın okulların kaynak merkezlerinde bulunmamasını “ sağlamaya çağırmıştır. Paris VI Üniversitesinin Evrimsel Biyoloji Profesörü Herve LeGuyader, Genel Ulusal Eğitim Müfettişliği tarafından bu atlasın detaylı bir analizini oluşturmakla görevlendirilmiştir. Kendisi bu kitabı “genellikle Anglo Sakson menşeili olan bundan önceki yaratılışçı inisiyatiflerinden çok daha tehlikeli” olarak görmektedir. Çalışmanın savurganlığı ve yazar tarafından kullanılan metodun “bilinçlendirilmemiş bir halk üzerinde oldukça etkin olabileceğine” inanmaktadır... Yaratılış Atlası aynı zamanda bir çok gazeteciye de gönderilmiştir.

İsviçre:

59. Harun Yahya’nın Fransızca konuşan İsviçre’deki faaliyetleri: Mart 2007’de Fransızca konuşulan İsviçre’nin çok sayıdaki okuluna da Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası çalışması ulaştı. Cenevre Kantonundaki Oryantasyon Çemberlerinin Genel Direktörü Georges Schürch, bu çalışmanın İsviçre’nin Fransızca konuşulan bölgelerinde dağıtılmasından sorumlu şirketin kendilerine dağıtılmak üzere 1000 adet verdiğini söylemiştir. Önceden yapılmış bir inceleme olmaksızın okullarda kullanılmak üzere hiçbir yeni çalışmanın yetkilendirilemeyeceğine işaret etmektedir.

60. Cenevre Kanton’unda Halk Eğitim Sekreteri Yardımcısı Jacqueline Horneffer eğitim kurumlarını bu kitabın teslimatını reddetmeye çağırmıştır, ki böyle de yapılmıştır. Horneffer’e göre “kitap mevcut bilimsel teorilerle uyuşmamaktadır ve laik ve dini eğitimin ayrılması prensibine uygun değildir. Yaratılış Atlası İsviçre’de de gazeteci ve bilim adamlarına gönderilmiştir.

Belçika:

63. Belçika okullarına Yaratılışçıların nüfuz etme girişimi: Fransa’dan sonra ve İsviçre’deki taarruza paralel olarak, Harun Yahya Yaratılış Atlası’nı Belçika’da 2007 yılının Mart ayında dağıtmaya başladı. 22 Mart 2007 tarihli bir sirkülerde zorunlu eğitim ve sosyal gelişme bakanı Marie Arena “bu belgede ortaya konan değerlere karşı tüm eğitim personelini” uyararak “söz konusu materyallerin öğrencilerin kullanımında hiçbir şekilde bir eğitim aracı haline gelemeyeceği yönünde uyanık olunmasını güvence altına alınmasını istedi.

İspanya:

74. Fransadan bir ay sonra Sayın Yahya’nın Yaratılış Atlası Barselona üniversitesindeki bazı biyoloji profesörleri ve üniversite kütüphanesine gönderildi.

85. Harun Yahya evrim teorisin sistematik olarak Kuran’a başvurarak çürütmektedir. Fakat Malek Chebel’in de vurguladığı gibi Kuran’da evrimden doğrudan bahsedilmez, fakat yalnız yaratılış anlatılır.

86. Evrim bilimi herhangi başka bir bilim dalı gibi “her şeyin neden öyle olduğu" sorusuna cevap vermeyi iddia etmez, fakat sadece nasıl işlediklerini dikkate alır.

87. Bazı yaratılışçı köktendinciler Darwinizme ve materyalizme saldırırken, onların “terörizmin gerçek ideolojik kaynağı” olduğunu söyleyerek suçlamaktadır. “Darwinizm, 20.yüzyılda insanlığa felaketler getiren bazı zalim ideolojilerin temelidir." Ölümünden sonra teorisinden sapmalar olmasından sorumlu değildir. Darwin’i, terörizmin babası olarak sunmak kesinlikle çok ayıptır, bu birçok genç ve deneyimsiz bireyin zihinlerinde şüphelere ve şaşkınlığa yol açabilir.

104. Yaratılışçıların giderek büyüyen etkisi hakkında detaylı çalışma, yaratılışçılık ve evrim arasındaki tartışmaların entelektüel uyuşmazlıktan daha ileri seviyede olduğunu göstermektedir. Eğer dikkatli olmazsak Avrupa Konseyi'nin özünü oluşturan değerler yaratılışçı köktendincilerin doğrudan tehdidiyle tehlikeye girecektir. Çok geç olmadan harekete geçmek, Konsey parlamenterlerinin görevlerinin bir parçasıdır.

105. Bu raporun hazırlanması sırasında Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi’nden Jacques Arnoult; Paris VI - Pierre ve Marie Curie Üniversitesi Evrimsel Biyoloji Profesörü Hervé LeGuyader, Professor of Evolutionary Biology at the University of Paris VI ; Collège de France’da paleoantropolog Pascal Picq tarafından hazırlanan çalışmalara başvurduk, raporu hazırlayan bu kişilerin tümüyle faydalı görüşmeler yaptı; ayrıca Paris’teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden profesör Guillaume Lecointre ile de görüşüldü. Raportör aynı zamanda Découvrir la Biologie adında kolektif bir çalışma olan ve Michael Cain, Hans Damman, Robert Lue ve Carol Kaesuk Yoon tarafından hazırlanarak DeBoeck (English title: Discover Biology, Sunderland, Mass., Sinauer Associates, 2002) tarafından yayınlanan, ayrıca Schöpfung und Evolution adında Sankt Ulrich Verlag tarafından yayınlanan Eylül 2006 tarihinde Papa Benedict XVI’nın başkanlığında Castel Gondolfo’da yapılan bir seminer çalışmalarına başvurmuştur. Ayrıca daha önce söz edilen Harun Yahya’nın kitabı ve internetten bulunan bir dizi yaratılış makaleleri de incelenmiştir.