"Yaratılışçı Davayı Savunan Dev Kitap"

Amerikan think-tank kuruluşu Middle East Forum’un üç aylık bülteni The Middle East Quarterly dergisi, ilkbahar 2008 sayısında, Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası kitabına şöyle yer verdi:

... Harun Yahya, bir iş adamı ve İslami ideolog olan ve 1956'da Ankara'da doğan Adnan Oktar, Darwinizm'i sorgulayan ve anti-Masonluğu... birbirine bağlayan parlak sayfalı ve pahalı ciltleri geniş çapta üretiyor ve yayıyor. 2007'de yaratılışçı davayı savunduğu, dev, renkli iki ciltlik Yaratılış Atlası'nı ücretsiz olarak her büyük ülkenin gazetelerine yolladı.