Darwinizm’in Ortadan Kalkmasıyla Sosyalizm, Terörizm, Şiddet ve Savaşlar Bitecek

Danimarka'nın günlük yayınlarından Dagbladet Information, özellikle kültürlü kesime hitap etmesiyle bilinen Danimarkaca bir gazetedir. 110 bin tirajlı bu gazetenin 7 Ağustos 2007 tarihli baskısında, "Hayatın Kökeni ile İlgili Gerçekler Altı Kilo Geliyor" başlığıyla Yaratılış Atlası ile ilgili bir habere yer veriliyor. Haberin tanıtımı şu ifadelerle yapılıyor:

Türk yayıncı Darwin’in evrim teorisini ele alan, tuğla ağırlığındaki çalışmayı Danimarka’daki okullara ve liselere sel gibi aktı. Darwinizm’in ortadan kalkmasıyla sosyalizm, terörizm, şiddet ve savaşlar bitecek. Information, İstanbul’da lüks bir ortamda kitabın yazarıyla görüştü.

İstanbul Boğaziçin'de yat ortamında yapılan bir basın toplantısında, Harun Yahya ile görüşen Dagbladet Information muhabiri, izlenimlerini şöyle aktarıyor:

İstanbul –Harun Yahya, Danimarka’da çok sayıda liseye ve ilkokula, belli başlı okullara ve üniversitelere, herşeyin yaratıcısının Allah olduğu mesajını veren ve 768 sayfa boyunca Darwin’in evrim teorisini hezimete uğratan altı kilo gibi ciddi ağırlıktaki Yaratılış Atlası’nı gönderdi.

Harun Yahya, geçen Cumartesi günü Fransa, Belçika ve Almanya gibi ülkelerde heyecan oluşturan kampanyasını değerlendirmek üzere yabancı basını davet etti. Çarpıcı beyazlıkta takım elbisesi üzerine, altın kravat iğnesi kullanan Harun Yahya, kampanyanın başarıyla sonuçlandığını ve Darwin’in teorilerine olan inancın artık kesin biçimde mağlup edildiğini belirtti.

Harun Yahya büyük bir memnuniyet içinde, "Artık Darwin’i daha fazla savunmaya gerek yok, çünkü teorilerinin zaten sonu geldi. Bu iyi bir gelişme. İnatçılık yapanların ve önyargılı eğitim verenlerin devri artık sona erdi. Bundan daha öncesinde Darwin karşıtı görüşe sahip olamazdınız; insanlar üniversitelerden atılıyordu; fakat artık bunların konuşulabileceği bir tartışma ortamı var. Atlas bugün getirdiği kanıtlarla o kadar iyi tesis edildi ki, artık önüne geçilemez. Karşıtları hiçbir şey yapamazlar." diye açıkladı.

[Yazarın] 250 kitabının içerisinde savunulan görüşler, öncelikle Darwin’in yanılgıları üzerine kuruluyor ve sonradan o dönemden beri dünya üzerinde meydana gelen belaların, bunun doğrudan sonucu olduğu söyleniyor. Hitler, Stalin, komünizm, sosyalizm ve materyalizm; bunların hepsinden Darwin ve onun insanın tesadüfler sonucunda oluştuğu ve yalnız güçlü olanların hayatta kaldığı yönündeki inancı sorumlu tutulabilir.

"150 yıllık yakın geçmişe bakıldığında yaşadığımız tüm acıların temelinde Darwin bulunmaktadır. Hitler, Nazizm, Marksizm ve Leninizm ile, Stalin’in döktüğü kanların ardında ne olduğuna bir bakın. Bunların ardında Darwinizm yatmaktadır. Irak savaşı sırasında bile Darwinizm ve sevgi eksikliği bulunmaktadır."…

"Marksizm ile net bir bağlantı söz konusu, çünkü Karl Marx açık olarak Darwin’den ilham aldığını ve ondan yararlandığını kabul etmiştir. Marksizm sona erdiğinde, Darwinizm de sona erecektir."...

"Avrupa’daki tüm sosyalistler, Darwinizm’in son bulmasıyla, sosyalizmin de son bulacağını; aynı şekilde bunun tersinin de geçerli olduğunu söyleyeceklerdir. Çünkü biri olmadan diğeri var olamaz. Eğer kitabımı okursanız yüzlerce delil göreceksiniz, bunlar o kadar açık ki, reddedilmeleri mümkün değil. Basit bir açıklamayla, sosyalistler Darwin olmadan sosyalizmin olamayacağını söyleyeceklerdir. Biri diğerinin öncüsüdür.”

Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası’nın 584. sayfasından itibaren, savaşların ve zulmün, Darwin’in teorisinin güçlü olanların hayatta kaldığı iddiasından ötürü meydana geldiği söyleniyor. Nazizm’in, Yahudileri öldürüp yok etmelerinin nedeni, Darwin’in 'doğal seleksiyon' teorisinin insanlar üzerinde uyarlanması. Uluslararası teröristler de kendileri gibi olmayan herkese karşı savaşmaları gerektiğini ve yalnız güçlü olanın hayatta kalacağı fikirlerini esas alırlar.

Pazar günü kendisi, "Marksizm’e baktığınızda, çatışma temel ilkedir. Tez ve antitez vardır. Buna göre her zaman çatışma olacaktır, bu kaçınılmazdır. Çok açık biçimde bu anarşidir ve kan akıtılacaktır. Kuran’da ise tez ve antitez yoktur. Çatışma hiçbir şeyin temeli olamaz.” diye açıkladı.

Harun Yahya’nın projesi, diğer dinlerin pahasına İslam’ı ilerletmek değil. Tam tersine her türlü inançlı insanın bir merkezde toplandığı ve güç sahibi olduğu bir dünya için çalışıyor.

"Hıristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin barış içinde yaşamalarını istiyoruz. Buna ateistler de dahil, herkes özgür olmalı. Laikliği ve Darwinistlerin de kendilerini serbestçe ifade etme haklarını savunuyorum. Bizim de aynı haklara sahip olmamız gerekiyor. Çalışmalarımızın sonucunda İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik şimdiye kadar olduğundan daha da güçlenecekler. Düşünenler ve dindar olanlar daha güçlü olacak ve farklı ülkelerde hükümetler de daha imanlı olacaklar."

Danimarkalı muhabir hazırladığı habere, "Bu nedenle Allah’ı buluyoruz" başlığı ile devam ederek şu ifadeleri ekliyor:

... Harun Yahya’nın atlasının büyük bir kısmında tüm dünyadan gelen binlerce fosil resmi bulunuyor. Yazarın kendisi bir bilim adamı değil, fakat bir mimar. Balıklar ve insanlar arasındaki aşamaları gösteren herhangi bir fosil bulunmamasına rağmen, Darwin’in teorisinin henüz terk edilmemiş olması nedeniyle, uzun süredir bilimsel tezler üzerinde çalışıyor. Kullanılan çok sayıda resim, fosillerin yaşayan canlılarla tıpatıp aynı olduklarını gösteriyor. Bu nedenle Harun Yahya, türlerin evrimleştiği doğru olsaydı, bu durum böyle olmazdı diye düşünüyor. Bilimsel eğitim almamış bir kişinin, bilimsel tezleri hakkındaki güvenilirliğiyle ilgili ise şunları söylüyor:

"Kitaplarımda birçok farklı bilim adamının alıntıları bulunuyor; bu da onların fikirlerine direkt başvurmakla aynı anlama geliyor. Görüşleri benimkiler ile aynı. Birçok fosile sahibim, fakat bir tek arageçiş yok. Eğer birisi herhangi bir arageçiş bulabiliyorsa, bunun için memnuniyetle milyonlarca kron vermeye hazırım."